Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125958

Tagasi nimekirja
Menetlus M-125958
Tootsi Windpark OÜ
Tootsi Windpark OÜ - Tootsi - Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond (automaatmenetlus)
Tuulikutasude teatise esmataotlus
Lõpetatud
KOTKAS
28.09.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Tootsi Windpark OÜ Taotleja / Loa omanik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-TUL/1020584 Ingrid Lai 28.09.2023 11:21
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-125958-2 Tuulikutasude teatise nr TW/520274 väljastamine Väljaminev väljaminev kiri 28.09.2023 Avalik
DM-125958-1 Tuulepargi teatis T-TUL/1020584 Sissetulev taotlus 28.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
28.09.2023 - 28.09.2028