Taotlused ja menetlused » Menetlus M-126251

Tagasi nimekirja
Menetlus M-126251
Verston OÜ
Verston OÜ Seljametsa II uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Aare Mark
27.10.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Verston OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Saarde Vallavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Halrika OÜ Kolmas isik
Metsagrupp OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1021212 Siim Pukk 27.10.2023 11:23
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-126251-9 Geoloogilise uuringu loa andmine Seljametsa II uuringuruumis Väljaminev korraldus 25.01.2024 Avalik
DM-126251-8 Seljametsa II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse andmiseks Väljaminev väljaminev kiri 09.01.2024 Avalik
DM-126251-7 Arvamuse andmine Seljametsa II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 28.12.2023 Avalik
DM-126251-6 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Seljametsa II uuringuruum) Sissetulev dokument 22.11.2023 Avalik
DM-126251-5 Seljametsa II uuringuruumi riigivara valitseja volitatud asutuse nõusoleku küsimine Väljaminev väljaminev kiri 16.11.2023 Avalik
DM-126251-4 Geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Seljametsa II uuringruumi uuringuloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 16.11.2023 Avalik
DM-126251-3 Maavara geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 16.11.2023 Avalik
DM-126251-2 MA vastus_Seljametsa II uuringuruum_03.11.2023 Sissetulev dokument 03.11.2023 Avalik
DM-126251-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1021212 Sissetulev taotlus 27.10.2023 Avalik