Taotlused ja menetlused » Menetlus M-126263

Tagasi nimekirja
Menetlus M-126263
Sokkel Karjäärid OÜ
Sokkel Karjäärid OÜ Muti uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Janno Kuusik
30.10.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Sokkel Karjäärid OÜ Taotleja / Loa omanik
Transpordiamet Kooskõlastaja
Tori Vallavalitsus Kooskõlastaja
Põllumajandus- ja Toiduamet Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
VALDO VIHROV Kolmas isik
ANTS SELGOJA Kolmas isik
Selja OÜ Kolmas isik
KADI MUREL-TÕKKE Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1020962 Veronika Valling 30.10.2023 12:01
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-126263-9 Muti uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520599 andmine Väljaminev korraldus 01.03.2024 Avalik
DM-126263-10 Muti uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 01.03.2024 Avalik
DM-126263-8 Muti Uuringuloa eelnõule arvamuse andmine. Sissetulev dokument 19.02.2024 Avalik
DM-126263-7 Muti uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõust Sissetulev dokument 16.02.2024 Avalik
DM-126263-6 Muti uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 15.02.2024 Avalik
DM-126263-5 Arvamuse andmine Muti uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 21.12.2023 Avalik
DM-126263-4 Muti uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 20.11.2023 Avalik
DM-126263-3 Muti uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 20.11.2023 Avalik
DM-126263-2 MA_vastusk_Muti_uuringuruum_07.11.2023 Sissetulev dokument 07.11.2023 Avalik
DM-126263-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1020962 Sissetulev taotlus 30.10.2023 Avalik