Taotlused ja menetlused » Menetlus M-126299

Tagasi nimekirja
Menetlus M-126299
Transtar Service OÜ
Transtar Service OÜ - Kõrveküla aleviku autolammutus
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Tea Pärnik
02.11.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Transtar Service OÜ Taotleja / Loa omanik
Tartu Vallavalitsus Kolmas isik
AKMA OÜ Kolmas isik
Keere-K OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1020888-2 Ellikar Kaldamäe 24.11.2023 13:18
T-KL/1020888 Ellikar Kaldamäe 02.11.2023 10:15
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-126299-10 Keskkonnaloa nr KL-521035 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 31.01.2024 Avalik
DM-126299-9 OÜ Transtar Service keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 16.01.2024 Avalik
DM-126299-8 Finantstagatise maksekorraldus Sissetulev dokument 16.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
16.01.2024 - 16.01.2029
DM-126299-7 Arvamus OÜ Transtar Servicekeskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 15.12.2023 Avalik
DM-126299-6 OÜ Transtar Service keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 04.12.2023 Avalik
DM-126299-5 OÜ Transtar Service keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 04.12.2023 Avalik
DM-126299-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021682 Sissetulev taotlus 24.11.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
24.11.2023 - 24.11.2028
DM-126299-3 Vastus kirjale 14.11.2023 nr DM-126299-2 Sissetulev dokument 15.11.2023 Avalik
DM-126299-2 OÜ Transtar Service keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 14.11.2023 Avalik
DM-126299-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020888 Sissetulev taotlus 02.11.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
02.11.2023 - 02.11.2028