Taotlused ja menetlused » Menetlus M-126448

Tagasi nimekirja
Menetlus M-126448
Elcogen AS
Elcogen AS - ELCO1 Loovälja
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Laura Zirk
16.11.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Elcogen AS Taotleja / Loa omanik
Jõelähtme Vallavalitsus Kooskõlastaja
Severitas OÜ Kolmas isik
Loovälja 7 Arendus OÜ Kolmas isik
Module Tech OÜ Kolmas isik
Hõbevara AS Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1021033-2 Kaili Tamm 11.12.2023 14:38
T-KL/1021033 Kaili Tamm 16.11.2023 14:04
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-126448-13 Keskkonnaloa nr KL-520884 andmine Väljaminev korraldus 26.01.2024 Avalik
DM-126448-12 Arvamuse andmine keskkonnaloa eelnõudele Sissetulev dokument 12.01.2024 Avalik
DM-126448-11 Aktsiaseltsi Elcogen keskkonnaloa nr KL-520884 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 11.01.2024 Avalik
DM-126448-10 Arvamuse andmine Aktsiaseltsi Elcogen keskkonnaloa taotlusele Sissetulev dokument 08.01.2024 Avalik
DM-126448-9 Infosoov Aktsiaseltsi Elcogen keskkonnaloa taotluse menetluses Sissetulev dokument 27.12.2023 Avalik
DM-126448-8 Aktsiaseltsi Elcogen keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 22.12.2023 Avalik
DM-126448-7 Aktsiaseltsi Elcogen keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 22.12.2023 Avalik
DM-126448-6 Aktsiaseltsi Elcogen keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 22.12.2023 Avalik
DM-126448-5 Aktsiaseltsi Elcogen keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Sissetulev dokument 22.12.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
21.12.2023 - 21.12.2098
DM-126448-4 Aktsiaseltsi Elcogen keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 20.12.2023 Avalik
DM-126448-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021890 Sissetulev taotlus 11.12.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
11.12.2023 - 11.12.2028
DM-126448-2 Aktsiaseltsi Elcogen keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 08.12.2023 Avalik
DM-126448-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021033 Sissetulev taotlus 16.11.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
16.11.2023 - 16.11.2028