Taotlused ja menetlused » Menetlus M-126708

Tagasi nimekirja
Menetlus M-126708
Tallinna Teede AS
Tallinna Teede AS - T11342 Saku-Tõdva; T11240 Tõdva- Hageri
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Egle Avi
15.12.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Tallinna Teede AS Taotleja / Loa omanik
Saku Vallavalitsus Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
LEA MEIER Kolmas isik
SVEN VEELMANN Kolmas isik
ANGELIKA LEIS-JÕELA Kolmas isik
MARKO JÕELA Kolmas isik
JÜRI MILDEBERG Kolmas isik
TIIU PUHLOV Kolmas isik
MARKO TUBLI Kolmas isik
Tõdva Maja OÜ Kolmas isik
HELMUT EESMETS Kolmas isik
INGA AARPUU Kolmas isik
EERIK SILBERG Kolmas isik
AARE VABAMÄGI Kolmas isik
SIRJE VABAMÄGI Kolmas isik
Toomas Põder Kolmas isik
Urve Puhm Kolmas isik
MAILI ORAV Kolmas isik
NIINA NIGUL Kolmas isik
ERIKA SILBERG Kolmas isik
Kliimaministeerium Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1021970-2 Taavi Vende 05.01.2024 13:20
T-KL/1021970 Taavi Vende 15.12.2023 15:26
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-126708-10 Tallinna Teede Aktsiaselts keskkonnaloa nr KL-521001 andmine Väljaminev korraldus 21.02.2024 Avalik
DM-126708-9 Arvamus keskkonnaloa andmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 14.02.2024 Avalik
DM-126708-8 Tallinna Teede Aktsiaselts keskkonnaloa nr KL-521001 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 06.02.2024 Avalik
DM-126708-7 Arvamus Tallinna Teede Aktsiaselts keskkonnaloa taotlusele Sissetulev dokument 31.01.2024 Avalik
DM-126708-6 Tallinna Teede Aktsiaselts keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 09.01.2024 Avalik
DM-126708-5 Tallinna Teede Aktsiaselts keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 09.01.2024 Avalik
DM-126708-4 Tallinna Teede Aktsiaselts keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 09.01.2024 Avalik
DM-126708-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022156 Sissetulev taotlus 05.01.2024 Avalik
DM-126708-2 Tallinna Teede Aktsiaselts keskkonnaloa taotluse kohta lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 22.12.2023 Avalik
DM-126708-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021970 Sissetulev taotlus 15.12.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
15.12.2023 - 15.12.2028