Taotlused ja menetlused » Menetlus M-126731

Tagasi nimekirja
Menetlus M-126731
Väo Paas OÜ
Väo Paas OÜ Kareda uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Janno Kuusik
19.12.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Väo Paas OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Järva Vallavalitsus Kooskõlastaja
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Kooskõlastaja
Toomas Uusmaa Kolmas isik
MARGUS REIMANN Kolmas isik
KERSTI REIMANN Kolmas isik
LEILI TIMAS Kolmas isik
MARGUS SULBI Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Kaie Altmets Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1021986 Veljo Haube 19.12.2023 08:27
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-126731-15 Kareda uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 22.04.2024 Avalik
DM-126731-14 Kareda uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521022 andmine Väljaminev korraldus 17.04.2024 Avalik
DM-126731-13 Kareda uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 02.04.2024 Avalik
DM-126731-12 Kareda uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse menetluses Järva Vallavolikogu otsusega nõustumine Sissetulev dokument 21.03.2024 Avalik
DM-126731-11 Järva Vallavolikogu otsuse edastamine Kareda uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 08.03.2024 Avalik
DM-126731-10 Arvamuse andmine Kareda uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 06.03.2024 Avalik
DM-126731-9 Riigivara valitseja volitatud asutuse kooskõlastus (Kareda uuringuruum) Sissetulev dokument 31.01.2024 Avalik
DM-126731-8 Arvamus Kareda uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 31.01.2024 Avalik
DM-126731-7 Kareda uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusest Sissetulev dokument 18.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
18.01.2024 - 18.01.2099
DM-126731-6 Kareda uuringuruumi riigivara valitseja volitatud asutuse nõusoleku küsimine Väljaminev väljaminev kiri 11.01.2024 Avalik
DM-126731-5 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse arvamuse küsimine Kareda uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 11.01.2024 Avalik
DM-126731-4 Kareda uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ning arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 11.01.2024 Avalik
DM-126731-3 Kareda uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 11.01.2024 Avalik
DM-126731-2 MA vastus_Kareda uuringuruum_29.12.2023 Sissetulev dokument 29.12.2023 Avalik
DM-126731-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1021986 Sissetulev taotlus 19.12.2023 Avalik