Taotlused ja menetlused » Menetlus M-126777

Tagasi nimekirja
Menetlus M-126777
Eesti Keskkonnateenused AS
Eesti Keskkonnateenused AS - Helmi-Aakre kruusakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Tea Pärnik
22.12.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Eesti Keskkonnateenused AS Taotleja / Loa omanik
TREV-2 Grupp AS Kooskõlastaja
Elva Vallavalitsus Kolmas isik
Metsakohin OÜ Kolmas isik
REIN ELLER Kolmas isik
ÜLLE ELLER Kolmas isik
PEETER LUIK Kolmas isik
TIINA POPP Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1022045-2 Helen Sõmerik 10.01.2024 11:26
T-KL/1022045 Helen Sõmerik 22.12.2023 10:53
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-126777-6 Eesti Keskkonnateenused AS  keskkonnaloa nr KL-521010 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 04.03.2024 Avalik
DM-126777-5 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 15.02.2024 Avalik
DM-126777-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022285 Sissetulev taotlus 10.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
10.01.2024 - 10.01.2029
DM-126777-3 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 09.01.2024 Avalik
DM-126777-2 Helmi-Aakre kruusakarjääri korrastamiseks karjääri täitmise loa taotluse kohta arvamuse andmine Sissetulev dokument 03.01.2024 Avalik
DM-126777-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022045 Sissetulev taotlus 22.12.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
22.12.2023 - 22.12.2028