Taotlused ja menetlused » Menetlus M-126869

Tagasi nimekirja
Menetlus M-126869
Elering AS
Elering AS - Balticconnectori survekatse mereveega Lahepere lahe ääres
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Silja Jakobi
02.01.2024
Menetlusosalised
Nimi Roll
Elering AS Taotleja / Loa omanik
Lääne-Harju Vallavalitsus Kolmas isik
Eesti Varude Keskus AS Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Pakrineeme Sadama OÜ Kolmas isik
TALLINNA SADAM AS Kolmas isik
Kliimaministeerium Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1022158-2 Tiit Toomits 04.01.2024 14:48
T-KL/1022158 Tiit Toomits 02.01.2024 15:25
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-126869-13 Elering AS keskkonnaloa nr KL-520964 andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev korraldus 06.02.2024 Avalik
DM-126869-12 Seisukoht Elering AS keskkonnaloa nr KL-520964 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude kohta Sissetulev dokument 31.01.2024 Avalik
DM-126869-11 Vastus mageveevõtu kohta Sissetulev dokument 29.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
29.01.2024 - 29.01.2029
DM-126869-9 Arvamus Elering AS keskkonnaloa nr KL-520964 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude kohta Sissetulev dokument 26.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
15.01.2024 - 14.01.2029
DM-126869-10 Kliimaministeeriumi arvamuse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 26.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
26.01.2024 - 26.01.2029
DM-126869-8 Elering AS keskkonnaloa nr KL-520964 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 22.01.2024 Avalik
DM-126869-6 Teavitus plaanide muutusest Sissetulev dokument 18.01.2024 Avalik
DM-126869-5 Arvamuse andmine Elering AS keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 18.01.2024 Avalik
DM-126869-4 Elering AS Balticconnectori puhastamise ja survekatse keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 10.01.2024 Avalik
DM-126869-3 Elering AS Balticconnectori puhastamise ja survekatse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 10.01.2024 Avalik
DM-126869-2 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022198 Sissetulev taotlus 04.01.2024 Avalik
DM-126869-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022158 Sissetulev taotlus 02.01.2024 Avalik