Taotlused ja menetlused » Menetlus M-127268

Tagasi nimekirja
Menetlus M-127268
Tariston AS
Tariston AS Sigaste III geoloogiline uuring
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Aare Mark
07.02.2024
Menetlusosalised
Nimi Roll
Tariston AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Saarde Vallavalitsus Kooskõlastaja
Tornator Eesti OÜ Kolmas isik
Rainert RL OÜ Kolmas isik
VAMBOLA BAKHOFF Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1022664-2 Kauri Kiiman 20.02.2024 08:02
T-L.MU/1022664 Kauri Kiiman 07.02.2024 09:58
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-127268-14 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521443 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 14.05.2024 Avalik
DM-127268-13 Arvamus seoses Sigaste III GU loa andmise eelnõuga Sissetulev dokument 02.05.2024 Avalik
DM-127268-12 Sigaste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse andmiseks Väljaminev väljaminev kiri 29.04.2024 Avalik
DM-127268-11 Arvamuse andmine Sigaste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 22.04.2024 Avalik
DM-127268-10 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Sigaste III uuringuruum) Sissetulev dokument 26.03.2024 Avalik
DM-127268-9 Sigaste III uuringuruumi riigivara valitseja volitatud asutuse nõusoleku küsimine Väljaminev väljaminev kiri 11.03.2024 Avalik
DM-127268-8 Geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Sigaste III uuringruumi uuringuloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 11.03.2024 Avalik
DM-127268-7 Sigaste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 11.03.2024 Avalik
DM-127268-6 MA vastus_Sigaste III uuringuruum_23.02.2024 Sissetulev dokument 23.02.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8, LKS § 53 lg 1
23.02.2024 - 22.02.2029
DM-127268-5 PTA kooskõlastused Tariston AS Saunametsa II ja Sigaste III uuringuruumide geoloogiliste uuringulubade taotlustele Sissetulev dokument 23.02.2024 Avalik
DM-127268-4 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1022852 Sissetulev taotlus 20.02.2024 Avalik
DM-127268-3 Sigaste III geoloogilise uuringu loa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 19.02.2024 Avalik
DM-127268-2 MA vastus_Sigaste III uuringuruum_13.02.2024 Sissetulev dokument 13.02.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8, LKS § 53 lg 1
13.02.2024 - 12.02.2029
DM-127268-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1022664 Sissetulev taotlus 07.02.2024 Avalik