Taotlused ja menetlused » Menetlus M-127637

Tagasi nimekirja
Menetlus M-127637
Eesti Keskkonnateenused AS
Eesti Keskkonnateenused AS - Jäätmete kogumine - Mõniste kogumispunkt
Jäätme registreeringu esmataotlus
Lõpetatud
Eve Konsap
04.03.2024
Menetlusosalised
Nimi Roll
Eesti Keskkonnateenused AS Taotleja / Loa omanik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-RJÄ/1023062-2 Helen Sõmerik 14.03.2024 15:57
T-RJÄ/1023062 Helen Sõmerik 04.03.2024 11:06
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-127637-5 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521562 väljastamine Väljaminev registreering 28.03.2024 Avalik
DM-127637-4 OJ õnnetusjuhtumikindlustus Sissetulev dokument 27.03.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
27.03.2024 - 27.03.2029
DM-127637-3 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023275 Sissetulev taotlus 14.03.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
14.03.2024 - 14.03.2029
DM-127637-2 Eesti Keskkonnateenused AS jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 14.03.2024 Avalik
DM-127637-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023062 Sissetulev taotlus 04.03.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
04.03.2024 - 04.03.2029