Taotlused ja menetlused » Menetlus M-127638

Tagasi nimekirja
Menetlus M-127638
Eesti Keskkonnateenused AS
Eesti Keskkonnateenused AS - Jäätmete kogumine - Misso jäätmekogumispunkt
Jäätme registreeringu esmataotlus
Lõpetatud
Eve Konsap
04.03.2024
Menetlusosalised
Nimi Roll
Eesti Keskkonnateenused AS Taotleja / Loa omanik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-RJÄ/1023063-2 Helen Sõmerik 14.03.2024 16:05
T-RJÄ/1023063 Helen Sõmerik 04.03.2024 11:12
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-127638-5 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521560 väljastamine Väljaminev registreering 28.03.2024 Avalik
DM-127638-4 OJ õnnetusjuhtumikindlustus Sissetulev dokument 27.03.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
27.03.2024 - 27.03.2029
DM-127638-3 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023277 Sissetulev taotlus 14.03.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
14.03.2024 - 14.03.2029
DM-127638-2 Eesti Keskkonnateenused AS jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 14.03.2024 Avalik
DM-127638-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023063 Sissetulev taotlus 04.03.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
04.03.2024 - 04.03.2029