Taotlused ja menetlused » Menetlus M-127641

Tagasi nimekirja
Menetlus M-127641
Elva E.P.T. AS
Elva E.P.T. AS - Elva E.P.T. turbatootmisalal
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
Aare Mark
04.03.2024

Seotud KMH menetlus: KMH00424 (KMH loataotluse menetlemisel)

AS Elva E.P.T. turbatootmisala keskkonnaloa KMIN-029 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud

Menetlusosalised
Nimi Roll
Elva E.P.T. AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Elva Vallavalitsus Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Agrofond OÜ Kolmas isik
HIIE KUULBERG Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1023058-2 Mihkel Karulaas 25.03.2024 13:28
T-KL/1023058 Mihkel Karulaas 04.03.2024 12:18
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-127641-8 KOV arvamus Sissetulev dokument 06.05.2024 Avalik
DM-127641-7 Sangla turbakaevandamise ala keskkonnaloa KMIN-029 muutmine Sissetulev dokument 26.04.2024 Avalik
DM-127641-X-7 AS Elva E.P.T. turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 23.04.2024 Avalik
DM-127641-6 AS Elva E.P.T. turbatootmisala keskkonnaloa KMIN-029 muutmise taotluse menetlusse võtmine, keskkonnamõju hindamise algatamine ja avalikkuse teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 22.04.2024 Avalik
DM-127641-5 MA_vastusk_Elva_E.P.T._turbatootmisala_01.04.2024 Sissetulev dokument 01.04.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8; LKS § 53 lg 1
01.04.2024 - 31.03.2029
DM-127641-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023431 Sissetulev taotlus 25.03.2024 Avalik
DM-127641-3 Elva E.P.T. turbatootmisala keskkonnaloa nr KMIN-029 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 13.03.2024 Avalik
DM-127641-2 MA_vastusk_AK_Elva E.P.T turbatootmisala_08.03.2024 Sissetulev dokument 08.03.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8; LKS § 53 lg 1
08.03.2024 - 07.03.2029
DM-127641-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023058 Sissetulev taotlus 04.03.2024 Avalik