Taotlused ja menetlused » Menetlus M-128184

Tagasi nimekirja
Menetlus M-128184
TNC-Components OÜ
TNC-Components OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/327164 muutmine loa andja algatusel
Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Age Kaljuorg
17.04.2024
Menetlusosalised
Nimi Roll
TNC-Components OÜ Taotleja / Loa omanik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-128184-1 Osaühing TNC-Components keskkonnaloa nr L.ÕV/327164 muutmine loa andja algatusel Väljaminev korraldus 26.04.2024 Avalik