Taotlused ja menetlused » Menetlus M-100344

Tagasi nimekirja
Menetlus M-100344
VKG OIL AS, Riina Maruštšak
VKG OIL AS Kiviter
Kompleksloa muutmine
Lõpetatud
Arlene Reimus
29.06.2017
Menetlusosalised
Nimi Roll
VKG OIL AS Taotleja / Loa omanik
Riina Maruštšak Taotleja / Loa omanik
Kohtla-Järve Linnavalitsus Kooskõlastaja
Keskkonnainspektsioon Kooskõlastaja
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KKL/1000089 Riina Maruštšak 29.06.2017 15:39
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-100344-15 Katseprotokolli edastamine Sissetulev dokument 19.04.2018 Avalik
DM-100344-14 Poolkoksiprügila ja tuhaväljaku seire 2017.a. Sissetulev dokument 29.03.2018 Avalik
DM-100344-13 Keskkonnakompleksloa muutmine Väljaminev korraldus 05.01.2018 Avalik
DM-100344-12 Välisõhu saastetase seire andmete edastamine (november 2017) Sissetulev dokument 11.12.2017 Avalik
DM-100344-10 Arvamuse avaldamine VKG Oil AS Kiviter tootmise keskkonnakompleksloa eelnõu kohta Sissetulev dokument 08.12.2017 Avalik
DM-100344-11 Teavitus võimalikust lõhnahäiringust ja äkkheitest VKG Oil AS elektroodkoksi seadmel Sissetulev dokument 06.12.2017 Avalik
DM-100344-9 Keskkonnakompleksloa muutmise eelnõude edastamine seisukohavõtuks Väljaminev väljaminev kiri 24.11.2017 Avalik
DM-100344-8 Välisõhu saastetase seire andmete edastamine (oktoober 2017) Sissetulev dokument 20.11.2017 Avalik
DM-100344-7 Korrapärase keskkonnaalase kontrolli tulemuste edastamine ( VKG OIL AS, L.KKL.IV-46640) Sissetulev dokument 07.11.2017 Avalik
DM-100344-6 Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusele täiendavate muudatuste esitamine Sissetulev dokument 06.11.2017 Avalik
DM-100344-5 Keskkonnakompleksloa nõuete läbivaatamine Väljaminev korraldus 03.10.2017 Avalik
DM-100344-4 Kompleksloa kohaselt saasteallikate seire andmete edastamine (Tabel 22 ja 23) Sissetulev dokument 14.09.2017 Avalik
DM-100344-3 Seisukoha küsimine keskkonnakompleksloa muutmise taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 21.07.2017 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS§35 lg1 p 17
21.07.2017 - 21.07.2022
DM-100344-2 Keskkonnakompleksloa muutmise menetluse algatamine Väljaminev vastuskiri 20.07.2017 Avalik
DM-100344-1 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1000089 Sissetulev taotlus 29.06.2017 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS§35 lg1 p 17
29.06.2017 - 29.06.2022