Taotlused ja menetlused » Menetlus M-100521

Tagasi nimekirja
Menetlus M-100521
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS
Kompleksloa muutmine
Lõpetatud
Riina Vaht
06.02.2018
Menetlusosalised
Nimi Roll
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS Taotleja / Loa omanik
Jõelähtme Vallavalitsus Kooskõlastaja
Tiia Välk Kolmas isik
Keskkonnainspektsioon Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KKL/1000162 Jana Mehine 06.02.2018 12:52
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-100521-43 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-18510 edastamine Väljaminev väljaminev kiri 04.07.2019 Avalik
DM-100521-42 Kompleksloa nr L.KKL.HA-18510 muutmine Väljaminev korraldus 03.07.2019 Avalik
DM-100521-41 Keskkonnakompleksloa muutmise eelnõule arvamuse andmine Sissetulev dokument 25.06.2019 Avalik
DM-100521-40 Parandusettepanekud kompleksloale Sissetulev dokument 18.06.2019 Avalik
DM-100521-39 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-18510 muutmise otsuse parandatud eelnõu edastamine Väljaminev väljaminev kiri 12.06.2019 Avalik
DM-100521-38 Taotlus kompleksloa eelnõu juurde Sissetulev dokument 03.06.2019 Avalik
DM-100521-37 Arvamus ja ettepanekud-vastuväited Tallinna Jäätmejaama Taasakasutuskeskuse AS (TJT) kompleksloa eelnõule Sissetulev dokument 27.05.2019 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
27.05.2019 - 25.05.2094
DM-100521-36 Omavalitsuse ettepanekud Sissetulev dokument 24.05.2019 Avalik
DM-100521-35 Märgukiri Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS prügila haisemise probleemide kohta Sissetulev dokument 13.05.2019 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
13.05.2019 - 12.05.2094
DM-100521-34 Kompleksloa nr L.KKL.HA-18510 muutmise menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 29.04.2019 Avalik
DM-100521-33 Arvamuse andmise tähtaja pikendamine Väljaminev vastuskiri 16.04.2019 Avalik
DM-100521-32 Kontrolli tulemuste edastamine (AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus) Sissetulev dokument 12.04.2019 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 2
12.04.2019 - 12.04.2024
DM-100521-31 Arvamuse avaldamine kompleksloa nr L.KKL.HA-18510 kohta Sissetulev dokument 12.04.2019 Avalik
DM-100521-30 Arvamuse andmise tähtaja pikendamise ja avaliku arutelu korraldamise palve Sissetulev dokument 09.04.2019 Avalik
DM-100521-29 Tegevusaruanne 2018 Sissetulev dokument 01.04.2019 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
01.04.2019 - 01.04.2024
DM-100521-28 Tegevusaruanne 2018 - lisad Sissetulev dokument 01.04.2019 Avalik
DM-100521-27 Kompleksloa nr L.KKL.HA-18510 muutmise eelnõu edastamine Väljaminev väljaminev kiri 25.03.2019 Avalik
DM-100521-26 Kompleksloa muutmise menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 19.02.2019 Avalik
DM-100521-25 Kompostimine kompleksluba Sissetulev dokument 21.01.2019 Avalik
DM-100521-24 Kompleksloa muutmise menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev vastuskiri 17.12.2018 Avalik
DM-100521-23 Täiendava teabe esitamine Sissetulev dokument 03.12.2018 Avalik
DM-100521-22 Saasteainete mõõtmise kohta teabe küsimine Väljaminev vastuskiri 30.11.2018 Avalik
DM-100521-21 Saasteainete mõõtmisest Väljaminev vastuskiri 25.10.2018 Avalik
DM-100521-20 Täiendatud vaide-avaldus Sissetulev dokument 28.09.2018 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 11
28.09.2018 - 28.09.2093
DM-100521-19 Vaide-avaldus 1420 inimese allkirjaga Maardu linnast, Jõelähtme vallast ning ümbruskonnast, menetluses olevale Tallinna Jäätmejaama Taaskasutuskeskuse AS-i kompleksloa taoltusele Sissetulev dokument 28.09.2018 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
28.09.2018 - 23.09.2093
DM-100521-18 Kompleksloa nõuete läbivaatamine Väljaminev väljaminev kiri 30.08.2018 Avalik
DM-100521-17 Kompleksloa nõuete läbivaatamine Väljaminev korraldus 28.08.2018 Avalik
DM-100521-16 Korrapärase keskkonnaalase kontrolli tulemuste edastamine (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS) Sissetulev dokument 09.08.2018 Avalik
DM-100521-15 Märgukiri (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus) Sissetulev dokument 31.07.2018 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 2
31.07.2018 - 31.07.2023
DM-100521-13 Täiendava teabe esitamine Sissetulev dokument 10.07.2018 Avalik
DM-100521-12 Täiendava teabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 11.06.2018 Avalik
DM-100521-10 Komposti sertifikaat ja selle taastamise otsus Sissetulev dokument 23.05.2018 Avalik
DM-100521-11 Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusele arvamuse andmine Sissetulev dokument 22.05.2018 Avalik
DM-100521-9 Kompleksloa muutmise taotlusele arvamuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev vastuskiri 20.04.2018 Avalik
DM-100521-8 Teistkordne taotlusele vastamise tähtaja pikendamise palve Sissetulev dokument 02.04.2018 Avalik
DM-100521-7 Kompleksloa muutmistaotlus Sissetulev taotlus 23.03.2018 Avalik
DM-100521-6 Tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 19.03.2018 Avalik
DM-100521-5 Kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 27.02.2018 Avalik
DM-100521-4 Tallinna prügila kompleksloa muutmise taotluse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 27.02.2018 Avalik
DM-100521-2 Taotluse lisad Sissetulev dokument 07.02.2018 Avalik
DM-100521-3 Selgituste andmine Sissetulev dokument 30.01.2018 Avalik