Taotlused ja menetlused » Menetlus M-106552

Tagasi nimekirja
Menetlus M-106552
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS - Lõhnaaine mõõtmiskava kooskõlastamine
Kirjavahetus
Lõpetatud
Riina Vaht
19.08.2019
Menetlusosalised
Nimi Roll
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS Taotleja / Loa omanik
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Kolmas isik
Jõelähtme Vallavalitsus Kolmas isik
Estonian, Latvian Lithuanian Environment OÜ Kolmas isik
Keskkonnainspektsioon Kolmas isik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-106552-20 Teabenõude edastamine Väljaminev väljaminev kiri 09.03.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 2
09.03.2020 - 09.03.2025
DM-106552-19 Välisõhu saasteainete heitkoguste ja lõhnaaine esinemise hindamine Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS Jõelähtme prügilas Sissetulev dokument 09.03.2020 Avalik
DM-106552-18 Teabenõue Sissetulev dokument 06.03.2020 Avalik
DM-106552-17 Mõõteandmete edastamise palve Sissetulev taotlus 03.03.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 2
03.03.2020 - 03.03.2025
DM-106552-16 Lisaandmete edastamine kompostiala mõõtmisaruandele Sissetulev dokument 27.02.2020 Avalik
DM-106552-15 Teabenõude edastamine Väljaminev väljaminev kiri 14.02.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 2
14.02.2020 - 14.02.2025
DM-106552-14 Välisõhu sasteainete aruanne Sissetulev dokument 11.02.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
KeSS § 12 lg 3
11.02.2020 - 11.02.2095
DM-106552-13 Infopäring ( AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus) Sissetulev dokument 10.02.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 2
10.02.2020 - 10.02.2025
DM-106552-12 Lisaandmete küsimine kompostiala mõõtmisaruandele Väljaminev väljaminev kiri 07.02.2020 Avalik
DM-106552-11 Metaani mõõtmise aruanne Sissetulev dokument 05.02.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
KeSS § 12 lg 3
05.02.2020 - 05.02.2095
DM-106552-10 Välisõhu saasteainete aruande edastamine Sissetulev dokument 05.02.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
KeSS § 12 lg 3
05.02.2020 - 05.02.2095
DM-106552-9 AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus lõhnaaine esinemise hinnangu ekspertarvamus (kordusmõõtmistele) Sissetulev dokument 24.12.2019 Avalik
DM-106552-8 Mõõtmistulemuste aruande esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev vastuskiri 21.11.2019 Avalik
DM-106552-7 Kordusmõõtmiste aruande edastamine Sissetulev dokument 19.11.2019 Avalik
DM-106552-6 Mõõtmiste tähtaja pikenemine Sissetulev dokument 19.11.2019 Avalik
DM-106552-5 Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse õhusaasteainete mõõtmisplaan Sissetulev dokument 13.09.2019 Avalik
DM-106552-4 Mõõtmiste kooskõlastamine Väljaminev väljaminev kiri 11.09.2019 Avalik
DM-106552-3 Mõõtmised vastavalt kompleksloale Sissetulev dokument 09.09.2019 Avalik
DM-106552-2 Mõõtmiskava kinnitamiseks lisaandmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 21.08.2019 Avalik
DM-106552-1 mõõtmised vastavalt kompleksloale Sissetulev dokument 19.08.2019 Avalik