Taotlused ja menetlused » Menetlus M-108519

Tagasi nimekirja
Menetlus M-108519
TNC-Components OÜ
Õhusaasteloa nr L.ÕV/327164 muutmise taotlus
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Merlin Kriisk
04.02.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
TNC-Components OÜ Taotleja / Loa omanik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-108519-8 Lisateabe esitamise tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 01.07.2020 Avalik
DM-108519-7 Lisateabe esitamise tähtaja pikendamisest Sissetulev taotlus 26.06.2020 Avalik
DM-108519-6 Lisateabe esitamise tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 22.04.2020 Avalik
DM-108519-5 Lisateabe esitamise tähtaja pikendamisest Sissetulev dokument 21.04.2020 Avalik
DM-108519-4 Osaühing TNC-Components lisateabe esitamise tähtaja pikendamisest Väljaminev väljaminev kiri 21.04.2020 Avalik
DM-108519-3 Keskkonnaloa taotluse tähtaja pikendamise kohta Sissetulev taotlus 21.04.2020 Avalik
DM-108519-2 Keskkonnaloa taotlusest Väljaminev vastuskiri 20.03.2020 Avalik
DM-108519-1 Parandatud Osaühing TNC-Components taotlus Sissetulev taotlus 04.02.2020 Avalik