Taotlused ja menetlused » Menetlus M-108865

Tagasi nimekirja
Menetlus M-108865
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, Jana Kroman
TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS - Lõhnaaine esinemise vähendamise kava
Kirjavahetus
Lõpetatud
Helen Opp
10.03.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS Taotleja / Loa omanik
Jana Kroman Taotleja / Loa omanik
Jõelähtme Vallavalitsus Kolmas isik
Maardu Linnavalitsus Kolmas isik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-108865-54 Aktsiaseltsi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus lõhnaaine esinemise vähendamise kava heakskiitmine Väljaminev korraldus 21.04.2023 Avalik
DM-108865-53 D-42 KeA-le lõhnakava eelnõule arvamuse avaldamine Sissetulev dokument 21.03.2023 Avalik
DM-108865-52 Arvamus Aktsiaseltsi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus lõhnaaine esinemise vähendamise kava heakskiitmise eelnõule Sissetulev dokument 17.03.2023 Avalik
DM-108865-51 Aktsiaseltsi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus lõhnaaine esinemise vähendamise kava heakskiitmisele arvamuse avaldamine Sissetulev dokument 01.03.2023 Avalik
DM-108865-50 RE: Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus Sissetulev dokument 22.02.2023 Avalik
DM-108865-49 Vastamistähtaja pikendamine - DM-108865-46 Sissetulev taotlus 20.02.2023 Avalik
DM-108865-48 Aktsiaseltsi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus lõhnaaine esinemise vähendamise kava heakskiitmise eelnõule arvamuse andmise tähtaja pikendamisest Väljaminev väljaminev kiri 17.02.2023 Avalik
DM-108865-47 Arvamuse andmise tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 14.02.2023 Avalik
DM-108865-46 Aktsiaseltsi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus lõhnaaine esinemise vähendamise kava heakskiitmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 03.02.2023 Avalik
DM-108865-45 Jõelähtme Vallavalitsuse ettepanekule vastamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 20.01.2023 Avalik
DM-108865-44 Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i lõhnaaine esinemise vähendamise kavast (korduv) Sissetulev dokument 29.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
29.12.2022 - 29.12.2027
DM-108865-43 Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i lõhnaaine esinemise vähendamise kavast Sissetulev dokument 19.12.2022 Avalik
DM-108865-42 Tagasiside Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i lõhnaaine esinemise vähendamise kava korduva parandamise kohta Väljaminev väljaminev kiri 09.12.2022 Avalik
DM-108865-41 Lõhnaaine esinemise vähendamise kava korduv parandamine (plaan) Sissetulev dokument 31.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
31.08.2022 - 31.08.2027
DM-108865-40 Lõhnaaine esinemise vähendamise kava korduv parandamine Sissetulev dokument 31.08.2022 Avalik
DM-108865-39 Lõhnaaine esinemise vähendamise kava korduv parandamine Väljaminev väljaminev kiri 20.06.2022 Avalik
DM-108865-38 Lõhnaaine esinemise vähendamise kava korduv parandamine Sissetulev dokument 13.04.2022 Avalik
DM-108865-37 Lõhnaaine esinemise vähendamise kava korduv parandamine Väljaminev väljaminev kiri 10.03.2022 Avalik
DM-108865-36 Jõelähtme Vallavolikogu seisukoht AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus esitatud lõhnaaine esinemise vähendamise kava kohta Sissetulev dokument 20.12.2021 Avalik
DM-108865-35 Kirja nr DM-108865-33 vastamistähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 30.11.2021 Avalik
DM-108865-34 Arvamuse andmise tähtaja pikendamise palve Sissetulev dokument 15.11.2021 Avalik
DM-108865-33 Lõhnaaine esinemise vähendamise kava edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 21.10.2021 Avalik
DM-108865-32 Maardu Linnavalitsuse arvamus Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse märgukirjale Sissetulev dokument 12.10.2021 Avalik
DM-108865-31 Vastuskiri lõhnaaine esinemise vähendamise kava korduv parandamisele Sissetulev dokument 20.09.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 1
20.09.2021 - 20.09.2026
DM-108865-30 Lõhnaaine esinemise vähendamise kava korduv parandamine Väljaminev väljaminev kiri 26.08.2021 Avalik
DM-108865-29 Täiendatud lõhnaaine vähendamise tegevuskava esitamine Sissetulev dokument 12.04.2021 Avalik
DM-108865-28 RE: Tallinna prügila lõhnakava esitamise tähtaeg ja vastused 21.01. küsimustele Sissetulev dokument 02.03.2021 Avalik
DM-108865-27 RE: Tallinna prügila lõhnakava esitamise tähtaeg ja vastused 21.01. küsimustele Sissetulev dokument 01.03.2021 Avalik
DM-108865-26 Tallinna prügila lõhnakava esitamise tähtaeg ja vastused 21.01. küsimustele Väljaminev väljaminev kiri 08.02.2021 Avalik
DM-108865-25 RE: Lõhnakava teemaline kohtumine Sissetulev dokument 29.01.2021 Avalik
DM-108865-24 Lõhnakava teemaline kohtumine Sissetulev dokument 21.01.2021 Avalik
DM-108865-23 Lõhnaaine esinemise vähendamise kava korduv parandamine Väljaminev vastuskiri 18.12.2020 Avalik
DM-108865-22 Tallinna prügila lõhnaaine esinemise vähendamise kavast Väljaminev väljaminev kiri 26.11.2020 Avalik
DM-108865-21 Jõelähtme prügila päring Sissetulev dokument 20.11.2020 Avalik
DM-108865-20 Parandatud lõhnaaine vähendamise tegevuskava esitamine Sissetulev dokument 19.11.2020 Avalik
DM-108865-19 Lõhnaaine esinemise vähendamise kava täiendamine Väljaminev väljaminev kiri 06.11.2020 Avalik
DM-108865-18 TJT lõhnaaine vähendamise kava Sissetulev dokument 14.10.2020 Avalik
DM-108865-17 Vastus märgukirjale Väljaminev väljaminev kiri 11.09.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
11.09.2020 - 11.09.2095
DM-108865-15 Lõhnaaine vähendamise tegevuskava esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 27.08.2020 Avalik
DM-108865-14 hinnapakkumine EKUK-ele modeleerimise osas Sissetulev dokument 27.08.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
27.08.2020 - 27.08.2025
DM-108865-13 Vastus KKI 21.08.2020 päringule Sissetulev dokument 27.08.2020 Avalik
DM-108865-12 Parandatud tegevuskava ja PVT võrdluse esitamine Sissetulev dokument 27.08.2020 Avalik
DM-108865-16 Märgukiri Tallinna Taaskasutuse Jäätmejaamast levivast lõhnahäiringu probleemist Jõelähtme vallas ja Maardu linnas Sissetulev dokument 26.08.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
26.08.2020 - 26.08.2095
DM-108865-11 Lõhnakava parandamisega seotud nõustamine Sissetulev dokument 14.08.2020 Avalik
DM-108865-10 Seoses lõhnaaine esinemise vähendamise kava ja parima tehnika võrdlusega Väljaminev väljaminev kiri 15.07.2020 Avalik
DM-108865-9 Jõelähtme Vallavolikogu seisukoht AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus esitatud lõhnaaine esinemise vähendamise kava kohta Sissetulev dokument 19.06.2020 Avalik
DM-108865-8 Tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 22.05.2020 Avalik
DM-108865-7 Arvamuse andmise tähtaja pikendamise palve Sissetulev dokument 19.05.2020 Avalik
DM-108865-6 Seisukoha edastamine AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus lõhnaaine esinemise vähendamise kavale Sissetulev dokument 14.05.2020 Avalik
DM-108865-5 Seisukoha küsimine Väljaminev väljaminev kiri 04.05.2020 Avalik
DM-108865-4 Tegevuskava esitamine Sissetulev dokument 30.04.2020 Avalik
DM-108865-3 RE: Vastuskiri 23.03.2020 haldusmenetluse alustamise kohta Sissetulev dokument 30.03.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 2
30.03.2020 - 30.03.2025
DM-108865-2 Vastuskiri haldusmenetluse alustamise kohta Sissetulev dokument 16.03.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 2
16.03.2020 - 16.03.2025
DM-108865-1 Teade haldusmenetluse alustamisest Sissetulev dokument 10.03.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 2
10.03.2020 - 10.03.2025