Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109008

Tagasi nimekirja
Menetlus M-109008
Tootsi Turvas AS
HARM-069, AS Tootsi Turvas - Kodasoo turbatootmisala
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Egle Smith
23.03.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
Tootsi Turvas AS Taotleja / Loa omanik
Kuusalu Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Rummu Järve Külade Selts Kolmas isik
Annely Koort Kolmas isik
Eestimaa Looduse Fond SA Kolmas isik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109008-23 Keskkonnaloa nr HARM-069 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 31.07.2020 Avalik
DM-109008-22 Vastuseks Kodasoo keskkonnaloa ja korralduse eelnõudele Sissetulev dokument 29.06.2020 Avalik
DM-109008-21 MA_vastus_Kodasoo turbatootmisala_keskkonnaloa eelnõu_29.06.2020 Sissetulev dokument 29.06.2020 Avalik
DM-109008-20 Keskkonnaloa eelnõu kaaskiri Väljaminev väljaminev kiri 26.06.2020 Avalik
DM-109008-19 Kuusalu VV arvamuse edastamine (Kodasoo TTA eelnõu) Sissetulev dokument 08.06.2020 Avalik
DM-109008-18 Arvamus Kodasoo turbatootmisala mäeeraldise kaevandamisloa eelnõu kohta Sissetulev dokument 04.06.2020 Avalik
DM-109008-17 Kodasoo keskkonnaloa menetlusest Sissetulev dokument 04.06.2020 Avalik
DM-109008-16 Arvamuse andmise tähtaja ning kaevandamisloa taotluse menetlustähtaja pikendamine (Kodasoo turbatootmisala) Väljaminev vastuskiri 27.05.2020 Avalik
DM-109008-15 Vastuseks Kodasoo/Rummu raba ja turbamaardlat puudutava menetluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 27.05.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
27.05.2020 - 27.05.2095
DM-109008-14 Küsimused Kodasoo/Rummu raba ja turbamaardlat puudutava keskkonnaloa menetluse kohta Sissetulev dokument 22.05.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
22.05.2020 - 22.05.2095
DM-109008-13 Vastuseks loa nr HARM-069 (Kodasoo/Rummu raba ja turbamaardla) muutmise korralduse eelnõud puudutavatele küsimustele Väljaminev vastuskiri 21.05.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
21.05.2020 - 21.05.2095
DM-109008-12 Eestimaa Looduse Fondi seisukohad Kodasoo turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 21.05.2020 Avalik
DM-109008-11 Vastuseks Kodasoo/Rummu raba ja turbamaardlat puudutava keskkonnaloa menetluse kohta Väljaminev vastuskiri 21.05.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
21.05.2020 - 21.05.2095
DM-109008-10 Arvamus Kodasoo turbatootmisala mäeeraldise kaevandamisloa muutmise ja pikendamise kohta Sissetulev dokument 19.05.2020 Avalik
DM-109008-9 Arvamus keskkonnaloa eelnõule Sissetulev dokument 14.05.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
14.05.2020 - 14.05.2095
DM-109008-8 Vastuskiri menetluses DM-109008-2 Sissetulev dokument 12.05.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
12.05.2020 - 12.05.2095
DM-109008-7 Kodasoo turbatootmisala kaevandamise loa ja korralduse eelnõudest Sissetulev dokument 11.05.2020 Avalik
DM-109008-6 MA vastus Kodasuu turbatootmisala keskkonnaloa eelnõule 08.05.2020 Sissetulev dokument 08.05.2020 Avalik
DM-109008-5 Kodasoo turbatootmisala kaevandamise loa ja korralduse eelnõudest Sissetulev dokument 06.05.2020 Avalik
DM-109008-4 Keskkonnaloa eelnõu kaaskiri Väljaminev väljaminev kiri 06.05.2020 Avalik
DM-109008-3 Ebatäpsuse parandamine keskkonnaloa nr HARM-069 muutmise eelnõu kaaskirjas Väljaminev väljaminev kiri 06.05.2020 Avalik
DM-109008-2 Keskkonnaloa eelnõu kaaskiri Väljaminev väljaminev kiri 06.05.2020 Avalik
DM-109008-1 Georadari uuring Rummu rabas Sissetulev dokument 16.04.2020 Avalik