Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109117

Tagasi nimekirja
Menetlus M-109117
KEKKILÄ-BVB EESTI OÜ
Niibi turbatootmisala keskkonnaloa LMKL-005 muutmine-Kekkilä-BVB Eesti OÜ
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Merike Rosin
31.03.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
KEKKILÄ-BVB EESTI OÜ Taotleja / Loa omanik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Menetlusega ei ole seotud dokumente.