Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109125

Tagasi nimekirja
Menetlus M-109125
YIT Eesti AS
Ülgase savikarjääri MKL KMIN-031 pikendamine 1 a
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Moonika Aunpuu
31.03.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
YIT Eesti AS Taotleja / Loa omanik
Jõelähtme Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Keskkonnainspektsioon Kooskõlastaja
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109125-3 Ülgase savikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa kehtivusaja pikenemine Väljaminev väljaminev kiri 06.05.2020 Avalik
DM-109125-2 Keskkonnaloa nr KMIN-031 kehtivusaja pikenemise (kuni 1 a) korraldus Väljaminev korraldus 06.05.2020 Avalik
DM-109125-1 Ülgase savikarjääri maavara kaevandamise loa KMIN-031 pikendamine Sissetulev taotlus 14.04.2020 Avalik