Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109253
Menetlus M-109253
Teesiht OÜ
Kauoja II liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Agnes Putnik
19.02.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Teesiht OÜ Taotleja / Loa omanik
Saarde Vallavalitsus Kooskõlastaja
Põllumajandus- ja Toiduamet Kooskõlastaja
Maa-amet Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kolmas isik
Metsakohin OÜ Kolmas isik
HMG Invest ja Holding OÜ Kolmas isik
Metsamaahalduse AS Kolmas isik
Metsagrupp OÜ Kolmas isik
Puhkan OÜ Kolmas isik
Karistaale OÜ Kolmas isik
Haldjakroon OÜ Kolmas isik
Haanja Forests OÜ Kolmas isik
LANDEKER OÜ Kolmas isik
Roger Puit AS Kolmas isik
KARO METS OÜ Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Margus Lille Kolmas isik
Tiiu Karu Kolmas isik
Aivar Pukk Kolmas isik
Ervin Laaneots Kolmas isik
Harri Lillemaa Kolmas isik
Endel Kartau Kolmas isik
Triin Tammann Kolmas isik
Heino Ruul Kolmas isik
Tarvo Mägi Kolmas isik
Taotlused

Ei leitud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109253-30 Maavara kaevandamiseks keskkonnaloa andmine Kauoja II liivakarjääris Väljaminev korraldus 11.10.2022 Avalik
DM-109253-29 Arvamuse andmine Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse ja loa eelnõu kohta Sissetulev dokument 05.10.2022 Avalik
DM-109253-28 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 23.09.2022 Avalik
DM-109253-27 Kauoja liivamaardla Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 25.07.2022 Avalik
DM-109253-26 Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 21.07.2022 Avalik
DM-109253-25 Arvamus Kauoja II eelnõule Sissetulev dokument 09.06.2022 Avalik
DM-109253-24 Saarde Vallavalitsuse otsuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 27.04.2022 Avalik
DM-109253-23 Arvamuse andmine Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 07.02.2022 Avalik
DM-109253-22 Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 28.01.2022 Avalik
DM-109253-20 Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta arvamuse andmise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 28.01.2022 Avalik
DM-109253-19 Arvamuse andmiseks tähtaja pikendamise taotlemine (Kauoja II liivakarjäär) Sissetulev taotlus 28.01.2022 Avalik
DM-109253-18 Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 31.12.2021 Avalik
DM-109253-17 Keskkonnamõju hindamise algatamise või mittealgatamise otsuse esitamise ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 18.08.2021 Avalik
DM-109253-16 Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse eelhinnangu tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 29.03.2021 Avalik
DM-109253-15 Lisateabe esitamine Kauoja II liivakarjääri taotlusele Sissetulev dokument 22.03.2021 Avalik
DM-109253-14 Kauoja II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või mittealgatamise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 26.10.2020 Avalik
DM-109253-13 Lisateabe küsimine Kauoja II liivakarjääri taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 05.10.2020 Avalik
DM-109253-12 Kauoja II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või mittealgatamise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 03.09.2020 Avalik
DM-109253-11 Vastuskiri riigi huvi väljaselgitamisele Kauoja II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonna loa taotluse menetluses Sissetulev dokument 03.09.2020 Avalik
DM-109253-10 Riigi huvi väljaselgitamine Kauoja II liivakarjääri kaevandamisloa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 31.07.2020 Avalik
DM-109253-9 Kauoja II liivakarjääri mäeeraldise saamise põhjendusest Väljaminev väljaminev kiri 17.07.2020 Avalik
DM-109253-8 Arvamuse andmine Kauoja II liivakarjäärikaevandamisloa taotluse kohta Sissetulev dokument 19.06.2020 Avalik
DM-109253-7 Kauoja II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või mittealgatamise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 05.06.2020 Avalik
DM-109253-6 Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 27.04.2020 Avalik
DM-109253-5 Kauoja II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 27.04.2020 Avalik
DM-109253-4 MA_vastus_Kauoja_II_liivakarjäär_22.04.2020 Sissetulev dokument 22.04.2020 Avalik
DM-109253-3 Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa korrigeeritud taotlus Sissetulev taotlus 21.04.2020 Avalik
DM-109253-2 Lisainformatsiooni edastamine Sissetulev dokument 20.04.2020 Avalik
DM-109253-1 Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlus Sissetulev taotlus 03.04.2020 Avalik