Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109256

Tagasi nimekirja
Menetlus M-109256
Tootsi Turvas AS
Lavassaare ja Elbu turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotlus
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
Janno Kuusik
03.04.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
Tootsi Turvas AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kooskõlastaja
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109256-2 MA_vastus_AK_Lavassaare ja Elbu tta_24.11.2021 Sissetulev dokument 24.11.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
24.11.2021 - 24.11.2026
DM-109256-1 Lavassaare ja Elbu turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotlus Sissetulev taotlus 03.04.2020 Avalik