Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109325

Tagasi nimekirja
Menetlus M-109325
VALMAP GRUPP AS
Lagesoo turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa VALM 004 muutmise taotluse menetlus
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Aare Mark
07.04.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
VALMAP GRUPP AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Tõrva Vallavalitsus Kooskõlastaja
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109325-5 3898-5_MA_vastusk_Lagesoo_tootmisala_loa_ebatäpsus.pdf Sissetulev dokument 28.12.2020 Avalik
DM-109325-4 Lagesoo turbatootmisala kaevandamise keskkonnaloa nr VALM 004 kehtivusaja pikendamine Väljaminev korraldus 23.12.2020 Avalik
DM-109325-3 Lagesoo KMH algatamine Väljaminev väljaminev kiri 28.09.2020 Avalik
DM-109325-2 Lagesoo MKL menetluse ja kehtivusaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 28.09.2020 Avalik
DM-109325-1 Lagesoo MKL muutmise taotlus (viimane versioon) Sissetulev taotlus 28.09.2020 Avalik