Taotlused ja menetlused » Menetlus M-109836

Tagasi nimekirja
Menetlus M-109836
YIT Eesti AS
Ülgase savikarjäär KMIN-031 pikendamine 30 a
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Moonika Aunpuu
06.05.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
YIT Eesti AS Taotleja / Loa omanik
Jõelähtme Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-109836-4 Ülgase savikarjääri 2002-2003 a kavandatud mahu parandus Sissetulev dokument 14.07.2020 Avalik
DM-109836-3 Lisaandmete küsimine Ülgase savikarjääri keskkonnaloa tähtaja pikendamise menetlemiseks Väljaminev väljaminev kiri 06.07.2020 Avalik
DM-109836-2 Jõelähtme Vallavolikogu seisukohad seoses Ülgase savikarjääri maavara kaevandamise loa pikendamisega Sissetulev dokument 02.07.2020 Avalik
DM-109836-1 Ülgase savikarjääri maavara kaevandamise loa KMIN-031 pikendamine Sissetulev taotlus 06.05.2020 Avalik