Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-114620
Menetlus M-114620
Forek OÜ
Forek OÜ - Koonga II
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Carmen Tau
28.01.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Forek OÜ Taotleja / Loa omanik
Eesti Killustik OÜ Kooskõlastaja
Lääneranna Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kolmas isik
Metsamaahalduse AS Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
STD J OÜ Kolmas isik
PJ Forest OÜ Kolmas isik
Lindamäe OÜ Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1006854-2 Ole Sein 05.03.2021 14:26
T-KL/1006854 Ole Sein 28.01.2021 14:35
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-114620-20 Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-112 muutmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 26.08.2021 Avalik
DM-114620-19 Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-112 muutmine Väljaminev korraldus 26.08.2021 Avalik
DM-114620-18 Arvamuse avaldamine Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaloa muutmise korralduse eelnõu kohta Sissetulev dokument 19.08.2021 Avalik
DM-114620-17 Arvamus Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaloa muutmise korralduse eelnõule Sissetulev dokument 09.08.2021 Avalik
DM-114620-16 Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaloa muutmise korralduse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 05.08.2021 Avalik
DM-114620-15 Koonga II dolokivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 19.07.2021 Avalik
DM-114620-14 Arvamus Koonga II keskkonnamõju eelhinnangule Sissetulev dokument 05.07.2021 Avalik
DM-114620-13 Arvamuse andmine Koonga II dolokivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 28.06.2021 Avalik
DM-114620-12 Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise või algatamise otsuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 09.06.2021 Avalik
DM-114620-11 Koonga II dolokivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 08.06.2021 Avalik
DM-114620-10 Arvamuse andmine Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Sissetulev dokument 29.04.2021 Avalik
DM-114620-9 Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusest (Koonga II dolokivikarjäär) Sissetulev dokument 30.03.2021 Avalik
DM-114620-8 Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine loa muutmise taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 25.03.2021 Avalik
DM-114620-7 Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Koonga II dolokivikarjäär) Väljaminev väljaminev kiri 25.03.2021 Avalik
DM-114620-6 MA_vastus_Koonga II dolokivikarjäär_11.03.2021 Sissetulev dokument 11.03.2021 Avalik
DM-114620-5 Lisateabe esitamine (Koonga II dolokivikarjäär) Sissetulev dokument 08.03.2021 Avalik
DM-114620-4 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1007335 Sissetulev taotlus 05.03.2021 Avalik
DM-114620-3 Lisateabe küsimine Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaloa muutmiseks Väljaminev väljaminev kiri 01.03.2021 Avalik
DM-114620-2 MA_vastus_Koonga II dolokivikarjäär_04.02.2021 Sissetulev dokument 04.02.2021 Avalik
DM-114620-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1006854 Sissetulev taotlus 28.01.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
28.01.2021 - 28.01.2026