Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-117486
Menetlus M-117486
Elering AS
Elering AS - Väike väin
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Kai Ginter
14.10.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Elering AS Taotleja / Loa omanik
Saaremaa Vallavalitsus Kolmas isik
Muhu Vallavalitsus Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Orissaare Kalasadam MTÜ Kolmas isik
Perekond Piidivabrik MTÜ Kolmas isik
Eesti Ornitoloogiaühing Kolmas isik
ENDA LAANMETS Kolmas isik
KARIN KUMM Kolmas isik
ÜLLE TUULMÄGI Kolmas isik
REIN LING Kolmas isik
Kuressaare Soojus AS Kolmas isik
Skandaalne OÜ Kolmas isik
ANU SOOSAAR Kolmas isik
MARE KALLAS Kolmas isik
Ores Ehitus OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1009637-4 Kalle Kilk 28.10.2022 11:49
T-KL/1009637-3 Kalle Kilk 18.10.2022 13:54
T-KL/1009637-2 Kalle Kilk 04.11.2021 20:52
T-KL/1009637 Kalle Kilk 14.10.2021 14:40
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-117486-19 Väikese väina merekaabelliini paigutamise keskkonnaloa nr KL-517357 andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev korraldus 21.12.2022 Avalik
DM-117486-18 Keskkonnaloa nr KL-517357 andmise otsuse eelnõust Sissetulev dokument 19.12.2022 Avalik
DM-117486-17 Arvamus Väikese väina II merekaabelliini keskkonnaloa KL-517357 andmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 05.12.2022 Avalik
DM-117486-16 Väikese väina merekaabelliini paigutamise keskkonnaloa nr KL-517357 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 01.12.2022 Avalik
DM-117486-15 Merekaabli paigaldamisest Väiksesse väina Sissetulev dokument 24.11.2022 Avalik
DM-117486-14 Lisateabe esitamine Väikese väina II merekaabelliini keskkonnaloa menetlusele Sissetulev dokument 16.11.2022 Avalik
DM-117486-13 Väikse väina merekaabelliini paigutamise keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 15.11.2022 Avalik
DM-117486-12 Väikese väina merekaabelliini paigutamise keskkonnaloa taotlusest Sissetulev dokument 14.11.2022 Avalik
DM-117486-11 Väikse väina merekaabelliini paigutamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 01.11.2022 Avalik
DM-117486-10 Väikse väina merekaabelliini paigutamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 01.11.2022 Avalik
DM-117486-9 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1015390 Sissetulev taotlus 28.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
28.10.2022 - 28.10.2027
DM-117486-8 Elering AS vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse täiendamine Väljaminev väljaminev kiri 21.10.2022 Avalik
DM-117486-7 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1015220 Sissetulev taotlus 18.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
18.10.2022 - 18.10.2027
DM-117486-6 Väikse väina kaabli keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 07.04.2022 Avalik
DM-117486-5 Keskkonnaloa taotlusele lisateabe esitamise tähtaja pikendamine (Väikese väina teine merekaabel) Sissetulev dokument 07.04.2022 Avalik
DM-117486-4 Lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 11.11.2021 Avalik
DM-117486-3 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1009990 Sissetulev taotlus 04.11.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
04.11.2021 - 04.11.2026
DM-117486-2 Lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 21.10.2021 Avalik
DM-117486-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1009637 Sissetulev taotlus 14.10.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
14.10.2021 - 14.10.2026