Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120812
Menetlus M-120812
SMAG Industries OÜ
SMAG Industries OÜ - Sigala jäätmekäitluskoht
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Merje Roasto
21.07.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
SMAG Industries OÜ Taotleja / Loa omanik
Jõhvi Vallavalitsus Kooskõlastaja
OLGA KUUSEMETS Kolmas isik
Aivar Kuusemets Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Katri Järvekülg Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1013651 Lennart Assar Martinsson 21.07.2022 06:27
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-120812-27 SMAG Industries OÜ keskkonnaloa nr KL-516962 andmine Väljaminev korraldus 24.03.2023 Avalik
DM-120812-26 Vastus keskkonnaloa nr KL-516962 andmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 14.03.2023 Avalik
DM-120812-25 SMAG Industries OÜ keskkonnaloa nr KL-516962 andmise otsuse eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 10.03.2023 Avalik
DM-120812-24 Tekkivad jäätmekogused Sissetulev dokument 10.03.2023 Avalik
DM-120812-23 Täpsustuse küsimine ehitus- ja lammutusprahi koguste kohta Väljaminev väljaminev kiri 07.03.2023 Avalik
DM-120812-22 Andmed ehitus- ja lammutusprahi koguste kohta Sissetulev dokument 07.03.2023 Avalik
DM-120812-21 SMAG Industries OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 03.03.2023 Avalik
DM-120812-20 Täiendava info küsimine olemasolevate lammutusjäätmete taaskasutamiskoguste kohta Väljaminev väljaminev kiri 17.02.2023 Avalik
DM-120812-19 SMAG Industries OÜ keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Sissetulev dokument 04.02.2023 Avalik
DM-120812-18 SMAG Industries OÜ keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 01.02.2023 Avalik
DM-120812-17 Vastus Jõhvi Vallavalitsuse seisukohale Sissetulev dokument 05.01.2023 Avalik
DM-120812-16 Seisukoha andmine ehitamise võimalikkusest Tammiku alevikus Sigala kinnistul Sissetulev dokument 29.12.2022 Avalik
DM-120812-15 SMAG Industries OÜ keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 16.12.2022 Avalik
DM-120812-14 Seisukoha küsimine ehitamise võimalikkusest Tammiku alevikus, Sigala kinnistul Väljaminev väljaminev kiri 15.12.2022 Avalik
DM-120812-13 Keskkonnaloa taotlusele lisateabe esitamine Sissetulev dokument 24.11.2022 Avalik
DM-120812-12 SMAG Industries OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 04.11.2022 Avalik
DM-120812-11 Vastus SMAG Industries OÜ keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamusele Sissetulev dokument 28.10.2022 Avalik
DM-120812-10 SMAG Industries OÜ keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 21.10.2022 Avalik
DM-120812-9 Arvamus OÜ SMAG Industries keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 19.10.2022 Avalik
DM-120812-8 SMAG Industries OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 23.09.2022 Avalik
DM-120812-7 SMAG Industries OÜ keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 23.09.2022 Avalik
DM-120812-6 SMAG Industries OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 23.09.2022 Avalik
DM-120812-5 Sigala käitluskoha maa-ala täitmine Sissetulev dokument 07.09.2022 Avalik
DM-120812-4 Finantstagatise maksekorraldus Sissetulev dokument 05.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
05.09.2022 - 05.09.2027
DM-120812-3 Täiendav info keskkonnaloa taotlusele Sissetulev dokument 24.08.2022 Avalik
DM-120812-2 SMAG Industries OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 11.08.2022 Avalik
DM-120812-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1013651 Sissetulev taotlus 21.07.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
21.07.2022 - 21.07.2027