Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121666
Menetlus M-121666
Bulk Tank OÜ
Bulk Tank OÜ - Muuga sadamas Harjumaal Jõelähtme vallas Uusküla külas kinnistutel Muuga sadam 302 (registriosa nr 13885302, katastri nr 24504:004:1161), Muuga sadam 304 (registriosa nr 10033602, katastri nr 24504:004:0559) ning kaide nr 31 ja 32 (registriosa nr 10033802, katastri nr 24504:004:0782) piirkonnas.
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Kai Ginter
29.09.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Bulk Tank OÜ Taotleja / Loa omanik
Viimsi Vallavalitsus Kolmas isik
TALLINNA SADAM AS Kolmas isik
Jõelähtme Vallavalitsus Kolmas isik
MPG AgroProduction OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1014739-3 Steve Vili 16.11.2022 13:10
T-KL/1014739-2 Steve Vili 31.10.2022 14:56
T-KL/1014739 Steve Vili 29.09.2022 11:21
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-121666-16 Bulk&Tank OÜ vastus menetluses nr DM-121666 Sissetulev dokument 01.02.2023 Avalik
DM-121666-15 keskkonnaloa nr L.VV/332319 muutmisest Sissetulev dokument 25.01.2023 Avalik
DM-121666-14 Bulk & Tank OÜ keskkonnaloa nr L.VV/332319 muutmise taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 17.01.2023 Avalik
DM-121666-13 Seisukoht Bulk & Tank OÜ keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 20.12.2022 Avalik
DM-121666-12 Bulk & Tank OÜ keskkonnaloa nr L.VV/332319 muutmise taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 19.12.2022 Avalik
DM-121666-11 Keskkonnaloa taotluse osas arvamuse edastamine Sissetulev dokument 15.12.2022 Avalik
DM-121666-10 Keskkonnaloa taotluse osas arvamuse edastamine Sissetulev dokument 15.12.2022 Avalik
DM-121666-9 Bulk & Tank OÜ keskkonnaloa nr L.VV/332319 muutmise parandustaotluse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 16.11.2022 Avalik
DM-121666-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1015683 Sissetulev taotlus 16.11.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
16.11.2022 - 16.11.2027
DM-121666-7 Kohaliku omavalitsuse arvamuse esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 09.11.2022 Avalik
DM-121666-6 Arvamuse andmise tähtaja pikendamise palve Sissetulev dokument 09.11.2022 Avalik
DM-121666-5 Bulk & Tank OÜ keskkonnaloa nr L.VV/332319 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 02.11.2022 Avalik
DM-121666-4 Bulk & Tank OÜ keskkonnaloa nr L.VV/332319 muutmise taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 02.11.2022 Avalik
DM-121666-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1015425 Sissetulev taotlus 31.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
31.10.2022 - 31.10.2027
DM-121666-2 Bulk & Tank OÜ keskkonnaloa nr L.VV/332319 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 14.10.2022 Avalik
DM-121666-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1014739 Sissetulev taotlus 29.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
29.09.2022 - 29.09.2027