Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121677
Menetlus M-121677
Tootsi Turvas AS
Tootsi Turvas AS - Ulila III turbatootmisala
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Menetlemisel
Aare Mark
29.09.2022

Seotud KMH menetlus: KMH01622 (KMH loataotluse menetlemisel)

Ulila III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud

Menetlusosalised
Nimi Roll    
Tootsi Turvas AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Elva Vallavalitsus Kooskõlastaja
Tartu Linnavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Södra Forest Estonia OÜ Kolmas isik
Heino Kõrgeperv Kolmas isik
Toomas Pettai Kolmas isik
VILVE MALKEN Kolmas isik
Metsagrupp OÜ Kolmas isik
Jaak Jõeleht Kolmas isik
HAAGE AGRO OÜ Kolmas isik
Jüri Metsik Kolmas isik
Villa Cartelloni OÜ Kolmas isik
KARMEN VETEMÄE Kolmas isik
Andres Koms Kolmas isik
Katrin Talvik Kolmas isik
MARGUS OKS Kolmas isik
Aino Ostrat Kolmas isik
Lia-Elli Hunt Kolmas isik
Ulila külaselts Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1014937 Evelin Krekker 29.09.2022 14:24
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-121677-5 Kaaskiri Ulila III turbatootmisala KMH programmi juurde Sissetulev dokument 22.11.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
22.11.2023 - 21.11.2028
DM-121677-4 Ulila III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 27.10.2022 Avalik
DM-121677-3 Ulila III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine, keskkonnamõju hindamise algatamine ja avalikkuse teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 26.10.2022 Avalik
DM-121677-2 MA_vastus_Ulila III turbatootmisala_07.10.2022 Sissetulev dokument 07.10.2022 Avalik
DM-121677-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1014937 Sissetulev taotlus 29.09.2022 Avalik