Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121848
Menetlus M-121848
TREV-2 Grupp AS
Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Merike Rosin
17.10.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
TREV-2 Grupp AS Taotleja / Loa omanik
Häädemeeste Vallavalitsus Kooskõlastaja
Kihnu Vallavalitsus Kooskõlastaja
Rahandusministeerium Kooskõlastaja
Kliimaministeerium Kooskõlastaja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kooskõlastaja
Muinsuskaitseamet Kooskõlastaja
Maa-amet Kolmas isik
Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1015202-2 Andres Kask 09.02.2023 12:39
T-L.MU/1015202 Andres Kask 17.10.2022 14:01
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-121848-28 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/517179 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 14.06.2023 Avalik
DM-121848-27 Arvamuse andmine Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa eelnõule Sissetulev dokument 18.05.2023 Avalik
DM-121848-26 MA_vastus_Liivi lahe uuringuruum_17.05.2023 Sissetulev dokument 17.05.2023 Avalik
DM-121848-25 Geoloogilise uuringu loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 09.05.2023 Avalik
DM-121848-24 Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 13.04.2023 Avalik
DM-121848-23 Arvamuse andmine Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Sissetulev dokument 05.04.2023 Avalik
DM-121848-22 Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa täiendatud taotluse edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 15.03.2023 Avalik
DM-121848-21 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1016926 Sissetulev taotlus 09.02.2023 Avalik
DM-121848-20 Lisateabe küsimine Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusele ja menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 06.02.2023 Avalik
DM-121848-19 Arvamuse andmine Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Sissetulev dokument 06.02.2023 Avalik
DM-121848-18 Riigi huvi Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluses Sissetulev dokument 25.01.2023 Avalik
DM-121848-17 Vastamise tähtaja pikendamine (Liivi lahe uuringuruum) Sissetulev dokument 23.01.2023 Avalik
DM-121848-16 Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse menetlusest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 20.01.2023 Avalik
DM-121848-15 Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse küsimine Sissetulev dokument 18.01.2023 Avalik
DM-121848-14 Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse esitamine Sissetulev dokument 11.01.2023 Avalik
DM-121848-13 Arvamuse andmine Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 28.12.2022 Avalik
DM-121848-12 Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 21.12.2022 Avalik
DM-121848-11 Vastuskiri Liivi lahe geoloogilise uuringuloa menetlusest Väljaminev vastuskiri 24.11.2022 Avalik
DM-121848-10 Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa menetlusest Sissetulev dokument 09.11.2022 Avalik
DM-121848-9 Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 04.11.2022 Avalik
DM-121848-4 Liivi lahe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 04.11.2022 Avalik
DM-121848-2 MA_vastus_Liivi_lahe_uuringuruum_20.10.2022 Sissetulev dokument 20.10.2022 Avalik
DM-121848-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1015202 Sissetulev taotlus 17.10.2022 Avalik