Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122186
Menetlus M-122186
Forek OÜ
Forek OÜ - Koonga II
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Elina Jantson
21.11.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Forek OÜ Taotleja / Loa omanik
Lääneranna Vallavalitsus Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Metsamaahalduse AS Kolmas isik
Silvi Lootsmann Kolmas isik
Metsagrupp OÜ Kolmas isik
PJ Forest OÜ Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
STD J OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1015719-4 Ole Sein 05.09.2023 14:21
T-KL/1015719-3 Ole Sein 09.08.2023 14:21
T-KL/1015719-2 Hendrik Klaas 10.01.2023 21:41
T-KL/1015719 Ole Sein 21.11.2022 11:13
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-122186-23 Forek OÜ Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-112 muutmine Väljaminev korraldus 14.11.2023 Avalik
DM-122186-22 Forek OÜ vastus Maa-ameti kirjale Sissetulev dokument 14.11.2023 Avalik
DM-122186-21 Arvamuse andmine Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 27.10.2023 Avalik
DM-122186-20 MA_vastus_Koonga_II_dolokivikarjäär_24.10.2023 Sissetulev dokument 24.10.2023 Avalik
DM-122186-19 Keskkonnaloa nr KMIN-112 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning seisukoha küsimine keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Väljaminev väljaminev kiri 18.10.2023 Avalik
DM-122186-18 Arvamuse andmine Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 10.10.2023 Avalik
DM-122186-17 OÜ Forek ettepanekud keskkonnaloa eelnõule ja Keskkonnaameti vastused ettepanekutele Sissetulev dokument 05.10.2023 Avalik
DM-122186-16 Keskkonnaloa nr KMIN-112 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning seisukoha küsimine keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Väljaminev väljaminev kiri 20.09.2023 Avalik
DM-122186-15 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020313 Sissetulev taotlus 05.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
05.09.2023 - 05.09.2028
DM-122186-14 Keskkonnaloa nr KMIN-112 muutmistaotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 28.08.2023 Avalik
DM-122186-12 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1019948 Sissetulev taotlus 09.08.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
09.08.2023 - 09.08.2028
DM-122186-11 Puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 02.05.2023 Avalik
DM-122186-10 Vastused Keskkonnaameti 23.02.2023 kirjale nr DM-122186-9 ja eksperthinnangu esitamise tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 15.03.2023 Avalik
DM-122186-9 Keskkonnaloa nr KMIN-112 muutmistaotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 23.02.2023 Avalik
DM-122186-8 Vastus keskkonnaloa nr KMIN-112 muutmistaotlusele Sissetulev dokument 13.02.2023 Avalik
DM-122186-7 Keskkonnaloa KMIN-112 muutmistaotlus Sissetulev dokument 16.01.2023 Avalik
DM-122186-6 Keskkonnaloa nr KMIN-112 muutmistaotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 12.01.2023 Avalik
DM-122186-5 Keskkonnaloa nr KMIN-112 muutmistaotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 12.01.2023 Avalik
DM-122186-4 Keskkonnaloa nr KMIN-112 muutmistaotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 12.01.2023 Avalik
DM-122186-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1016351 Sissetulev taotlus 10.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
10.01.2023 - 10.01.2028
DM-122186-2 Keskkonnaloa nr KMIN-112 muutmistaotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 13.12.2022 Avalik
DM-122186-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1015719 Sissetulev taotlus 21.11.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
21.11.2022 - 21.11.2027