Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124491
Menetlus M-124491
RAGN-SELLS AS
RAGN-SELLS AS - Jõhvi ümberlaadimisjaam
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Merje Roasto
14.04.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll    
RAGN-SELLS AS Taotleja / Loa omanik
Jõhvi Vallavalitsus Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Jõhvi Tehnopark OÜ Kolmas isik
Kuusakoski AS Kolmas isik
AADO ALAKÜLA Kolmas isik
Metsamaahalduse AS Kolmas isik
Karita Marketing OÜ Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1017415-2 Marve Virunurm 31.05.2023 10:43
T-KL/1017415 Marve Virunurm 14.04.2023 13:28
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-124491-12 RAGN-SELLS AS keskkonnaloa nr KL-519637 andmine Väljaminev korraldus 26.07.2023 Avalik
DM-124491-11 RAGN-SELLS AS keskkonnaloa nr KL-519637 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 11.07.2023 Avalik
DM-124491-10 Varem esitatud arvamuse kinnitus (RagnSells AS keskkonnaloa taotlus) Sissetulev dokument 10.07.2023 Avalik
DM-124491-9 RAGN-SELLS AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 21.06.2023 Avalik
DM-124491-8 RAGN-SELLS AS keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 21.06.2023 Avalik
DM-124491-7 Keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1017415 puuduste kõrvaldamisest Sissetulev dokument 31.05.2023 Avalik
DM-124491-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018892 Sissetulev taotlus 31.05.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
31.05.2023 - 31.05.2028
DM-124491-5 RAGN-SELLS AS keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 03.05.2023 Avalik
DM-124491-4 Arvamus AS Ragn-Sells keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 03.05.2023 Avalik
DM-124491-3 Tähtaja pikendamine (keskkonnaloa taotlus nr T/KL 1017415) Sissetulev dokument 27.04.2023 Avalik
DM-124491-2 Teavitus RAGN-SELLS AS keskkonnakaitseloa taotluse esitamisest Väljaminev väljaminev kiri 19.04.2023 Avalik
DM-124491-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1017415 Sissetulev taotlus 14.04.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
14.04.2023 - 14.04.2028