Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125576
Menetlus M-125576
Vormsi Vallavalitsus
Vormsi Vallavalitsus - Saxby sadamakoht
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Kai Ginter
17.08.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Vormsi Vallavalitsus Taotleja / Loa omanik
Vormsi Merepääste Selts Kolmas isik
ALGOR STRENG Kolmas isik
TATJANA SMIRNOVA Kolmas isik
ILMAR KOPPELMAA Kolmas isik
ARKADI TAMMIK Kolmas isik
EVERIN LUIK Kolmas isik
Karusambla OÜ Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Eesti Lairiba Arenduse SA Kolmas isik
ESTER LINNEA LINGEVALL GILLVIK Kolmas isik
Connecto Eesti AS Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1020064-2 Marja-Liisa Meriste 19.09.2023 17:03
T-KL/1020064 Maris Jõgeva 17.08.2023 13:21
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-125576-11 Saxby sadama keskkonnaloa nr KL-520191 andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev korraldus 24.11.2023 Avalik
DM-125576-10 Saxby sadama vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-520191 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 30.10.2023 Avalik
DM-125576-9 Saxby sadama vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusest Sissetulev dokument 12.10.2023 Avalik
DM-125576-7 Kooskõlastus menetluses nr M-125576 (Saxby sadamakoht) Sissetulev dokument 28.09.2023 Avalik
DM-125576-6 Vormsi Vallavalitsuse Saxby sadama vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 27.09.2023 Avalik
DM-125576-5 Vormsi Vallavalitsuse Saxby sadama keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 27.09.2023 Avalik
DM-125576-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020433 Sissetulev taotlus 19.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
19.09.2023 - 19.09.2028
DM-125576-3 Taotlus tähtaja pikendamiseks (Saxby sadama vee erikasutuse keskkonnaloa taotlus) Sissetulev dokument 19.09.2023 Avalik
DM-125576-2 Vormsi Vallavalitsuse Saxby sadama vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 24.08.2023 Avalik
DM-125576-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020064 Sissetulev taotlus 17.08.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
17.08.2023 - 17.08.2028