Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115840
Menetlus M-115840
Jõgeva Vallavalitsus
Jõgeva Vallavalitsus - Ujumiskoht
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Kairit Kriis
24.05.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Jõgeva Vallavalitsus Taotleja / Loa omanik
Merle Konks Kolmas isik
Daisy Utsar Kolmas isik
Liudmila Vaarmann Kolmas isik
Sander Veskimäe Kolmas isik
Olga Akinina Kolmas isik
Tiina Kattel Kolmas isik
Raivo Kattel Kolmas isik
ÕIE SÄÄLIK Kolmas isik
REIN MESI Kolmas isik
TÕNU SÄÄLIK Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Eksar-Transoil AS Kolmas isik
Ämblik OÜ Kolmas isik
Jõgeva Veevärk OÜ Kolmas isik
Torma Põllumajandusosaühing Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1008173-2 Taimi Eesmäe 01.06.2021 11:54
T-KL/1008173 Taimi Eesmäe 24.05.2021 12:57
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-115840-8 Keskkonnaloa nr KL-512669 andmise korralduse lisa 1 edastamine Väljaminev väljaminev kiri 29.06.2021 Avalik
DM-115840-7 Keskkonnaloa nr KL-512669 andmise korraldus Väljaminev korraldus 28.06.2021 Avalik
DM-115840-6 Arvamuse andmine keskkonnaloa nr KL-512669 ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 15.06.2021 Avalik
DM-115840-5 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja keskkonnaloa eelnõu ning keskkonnamõju hindamise mitte algatamise otsuse eelnõu edastamine teadmiseks ja arvamuse avaldamiseks (Jõgeva Vallavalitsus) Väljaminev väljaminev kiri 03.06.2021 Avalik
DM-115840-4 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade (Jõgeva Vallavalitsus) Väljaminev väljaminev kiri 03.06.2021 Avalik
DM-115840-3 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008292 Sissetulev taotlus 01.06.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
01.06.2021 - 01.06.2026
DM-115840-2 Lisateabe küsimine keskkonnaloa taotluse kohta (Torma ujumiskoht) Väljaminev väljaminev kiri 27.05.2021 Avalik
DM-115840-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008173 Sissetulev taotlus 24.05.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
24.05.2021 - 24.05.2026