Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-112225
Menetlus M-112225
Transpordiamet, Etrek Partners OÜ
Maanteeamet - Reastvere liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Marju Kuldmaa
09.11.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Transpordiamet Taotleja / Loa omanik
Etrek Partners OÜ Taotleja / Loa omanik
Jõgeva Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Ahti Kalde Kolmas isik
SADALA AGRO OÜ Kolmas isik
MOREEN OÜ Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1005406-3 Angela Notton 18.02.2021 08:27
T-KL/1005406-2 Angela Notton 21.01.2021 09:13
T-KL/1005406 Angela Notton 09.11.2020 15:18
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-112225-17 Reastvere liivakarjääri keskkonnaloa nr JÕGM-039 muutmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 11.03.2021 Avalik
DM-112225-16 Keskkonnaloa nr JÕGM-039 kehtivusaja pikendamine ja ümberregistreerimine Väljaminev korraldus 09.03.2021 Avalik
DM-112225-15 Arvamuse andmine Reastvere liivakarjääri keskkonnaloa muutmise otsuse ja loa eelnõu kohta Sissetulev dokument 25.02.2021 Avalik
DM-112225-14 Arvamuse avaldamine Reastvere liivakarjääri keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 25.02.2021 Avalik
DM-112225-13 Reastvere liivakarjääri keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 22.02.2021 Avalik
DM-112225-12 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1007141 Sissetulev taotlus 18.02.2021 Avalik
DM-112225-11 Reastvere liivamaardla Reastvere liivakarjääri keskkonnaloa kehtivusaja pikendamise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 02.02.2021 Avalik
DM-112225-10 Arvamus Reastvere liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Sissetulev dokument 01.02.2021 Avalik
DM-112225-9 Arvamuse küsimine Reastvere liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 26.01.2021 Avalik
DM-112225-8 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1006753 Sissetulev taotlus 21.01.2021 Avalik
DM-112225-7 Keskkonnaloa nr JÕGM-039 muutmise taotlus Sissetulev dokument 19.01.2021 Avalik
DM-112225-6 Reastvere liivakarjääri keskkonnaloa graafilised lisad Sissetulev dokument 28.12.2020 Avalik
DM-112225-5 Arvamus Reastvere liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 09.12.2020 Avalik
DM-112225-4 Reastvere liivakarjääri keskkonnaloa nr JÕGM-039 kehtivusaja pikendamise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 25.11.2020 Avalik
DM-112225-3 Reastvere liivakarjääri keskkonnaloa nr JÕGM-039 kehtivusaja pikendamise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 25.11.2020 Avalik
DM-112225-2 MA_vastus_Reastvere_liivakarjäär_17.11.2020 Sissetulev dokument 17.11.2020 Avalik
DM-112225-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1005406 Sissetulev taotlus 09.11.2020 Avalik