Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111826
Menetlus M-111826
Ralfi Veosed OÜ
Ralfi Veosed OÜ - Karula
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Kaisa Kivila
06.10.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Ralfi Veosed OÜ Taotleja / Loa omanik
Haljala Vallavalitsus Kolmas isik
Urmas Einberg Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1004766-5 Sander Kivipalu 25.01.2021 08:58
T-KL/1004766-4 Sander Kivipalu 18.12.2020 13:13
T-KL/1004766-3 Sander Kivipalu 29.10.2020 14:56
T-KL/1004766-2 Sander Kivipalu 22.10.2020 11:47
T-KL/1004766 Sander Kivipalu 06.10.2020 11:01
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-111826-24 OÜ-le Ralfi Veosed keskkonnaloa KL-512539 andmine Väljaminev korraldus 01.06.2021 Avalik
DM-111826-23 Eelnõude edastamine arvamuse avaldamiseks. Menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 13.05.2021 Avalik
DM-111826-22 OÜ Ralfi Veosed Karula käitis - puidujäätmete käitlemise arvutusmetoodika muudatus_14042021 Sissetulev dokument 14.04.2021 Avalik
DM-111826-21 Vastuskiri. OÜ Ralfi Veosed 24.03.2021 antud selgituste ning tolmu ja müra mõõtmiste aruande edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 06.04.2021 Avalik
DM-111826-20 OÜ Ralfi Veosed selgitused ning vastused seoses keskkonnaloa taotlemisega Sissetulev dokument 25.03.2021 Avalik
DM-111826-19 Lepaoja kinnistu elanike vastus OÜ Ralfi Veosed kirjale Sissetulev dokument 22.03.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
22.03.2021 - 22.03.2096
DM-111826-18 Lepaoja kinnistu elanike vastuskirja edastamine tutvumiseks ja selgituste andmiseks Väljaminev väljaminev kiri 19.03.2021 Avalik
DM-111826-17 Fotod puidutolmuga kaetud autost Sissetulev dokument 19.03.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
19.03.2021 - 19.03.2096
DM-111826-16 Fotod müra mõõdistamistest Sissetulev dokument 19.03.2021 Avalik
DM-111826-15 OÜ Ralfi Veosed Karula käitise saasteainete heitkoguse hinnang ja müra mõõtmiste tulemused Sissetulev dokument 19.03.2021 Avalik
DM-111826-14 Ralfi Veosed keskkonnamüra mõõtmiste aruanne Sissetulev dokument 19.03.2021 Avalik
DM-111826-13 Vastuseks OÜ Ralfi Veosed seletuskirjale Sissetulev dokument 19.03.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
19.03.2021 - 19.03.2096
DM-111826-12 Vastuskiri. OÜ Ralfi Veosed poolt antud selgituste edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 02.03.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
02.03.2021 - 02.03.2096
DM-111826-11 Selgitused ning ettepanekud seoses keskkonnaloa taotlemisega Sissetulev dokument 22.02.2021 Avalik
DM-111826-9 Arvamuse andmine keskkonnaloa taotlusele (OÜ Ralfi Veosed) Sissetulev dokument 15.02.2021 Avalik
DM-111826-10 Vastuväide Ralfi Veosed OÜ keskkonnaloale Sissetulev dokument 15.02.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
15.02.2021 - 15.02.2096
DM-111826-8 Keskkonnaloa taotlusele esitatud vastuväidete edastamine tutvumiseks, selgituste andmiseks ja ettepanekute esitamiseks Väljaminev väljaminev kiri 11.02.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
11.02.2021 - 11.02.2096
DM-111826-7 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ning taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 29.01.2021 Avalik
DM-111826-6 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1006801 Sissetulev taotlus 25.01.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
25.01.2021 - 25.01.2026
DM-111826-5 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1006052 Sissetulev taotlus 18.12.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
18.12.2020 - 18.12.2025
DM-111826-4 Lisaandmete küsimine keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 20.11.2020 Avalik
DM-111826-3 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1005621 Sissetulev taotlus 29.10.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
29.10.2020 - 29.10.2025
DM-111826-2 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1005524 Sissetulev taotlus 22.10.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
22.10.2020 - 22.10.2025
DM-111826-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1004766 Sissetulev taotlus 06.10.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
06.10.2020 - 06.10.2025