Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-116967
Menetlus M-116967
Verston OÜ
Verston OÜ - Varkja II kruusakarjäär
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
Merike Rosin
03.09.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Verston OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kolmas isik
Saaremaa Vallavalitsus Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
ULVI KOKK Kolmas isik
Meite Saar OÜ Kolmas isik
Tornator Eesti OÜ Kolmas isik
SILVI TALUSTE Kolmas isik
INGE VOGT Kolmas isik
GERARDUS CORNELIS MAAS Kolmas isik
KERT TOOST Kolmas isik
Kaire Nellis Kolmas isik
VELLO LAUGE Kolmas isik
TIINA RÜÜTEL Kolmas isik
VARDO LUTS Kolmas isik
Jüri Kuusk Kolmas isik
VIIVI JOKK Kolmas isik
MILVI MÄNNIK Kolmas isik
SKOG-ROSAR OÜ Kolmas isik
SAARNIIDU OÜ Kolmas isik
SILVA NOOK Kolmas isik
ERKI ELJAS Kolmas isik
LIILIA MESILA Kolmas isik
MAARIKA MÄEKALLE Kolmas isik
EINAR VÄLI Kolmas isik
TIIA LEHTPUU Kolmas isik
AIVAR VASUR Kolmas isik
SAMI MIKKO KORPPINEN Kolmas isik
PASCAL-HENRY-WILLIAM HUITING Kolmas isik
Üru ja Varkja Külade Selts MTÜ Kolmas isik
KADI SUTTER Kolmas isik
KAI BAHHAREV Kolmas isik
KRISTJAN HEINLOO Kolmas isik
MARKO HEINLOO Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1008879-6 Siim Pukk 31.05.2023 16:01
T-KL/1008879-5 Siim Pukk 24.04.2023 09:02
T-KL/1008879-4 Siim Pukk 24.10.2022 16:08
T-KL/1008879-3 Enn Jänes 20.06.2022 08:22
T-KL/1008879-2 Enn Jänes 09.05.2022 08:26
T-KL/1008879 Enn Jänes 03.09.2021 15:30
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-116967-69 Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise korralduse ja loa täiendatud eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 19.02.2024 Avalik
DM-116967-68 Vastus Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse kohta tehtud otsuse eelnõu avalikustamisel laekunud ettepanekule Sissetulev dokument 16.02.2024 Avalik
DM-116967-67 Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse kohta tehtud otsuse eelnõu avalikustamisel laekunud ettepaneku edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 01.02.2024 Avalik
DM-116967-66 Arvamus Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa eelnõude kohta Sissetulev dokument 24.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
24.01.2024 - 24.01.2099
DM-116967-65 Arvamuse andmine Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise korralduse ja loa eelnõule Sissetulev dokument 23.01.2024 Avalik
DM-116967-64 Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise korralduse ja loa eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 18.01.2024 Avalik
DM-116967-63 Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 09.01.2024 Avalik
DM-116967-62 Vastuskiri Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse Väljaminev väljaminev kiri 18.12.2023 Avalik
DM-116967-61 Vastus MTÜ Üru ja Varkja küla arvamusele (Varkja II) Sissetulev dokument 01.12.2023 Avalik
DM-116967-60 Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse kohta tehtud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõu kohta laekunud arvamuse edastamine kommenteerimiseks Väljaminev väljaminev kiri 17.11.2023 Avalik
DM-116967-59 Arvamus Varkja II kruusakarjääris kaevandamiseks keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõu kohta Sissetulev dokument 10.11.2023 Avalik
DM-116967-58 Arvamuse andmine Varkja II kruusakarjääris kaevandamiseks keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõu kohta Sissetulev dokument 30.10.2023 Avalik
DM-116967-57 Arvamuse küsimine Varkja II kruusakarjääris kaevandamiseks keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõu kohta Väljaminev väljaminev kiri 13.10.2023 Avalik
DM-116967-56 Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 28.08.2023 Avalik
DM-116967-55 Arvamuse avaldus Saaremaa vallavalitsuse otsuse kohta Sissetulev dokument 28.08.2023 Avalik
DM-116967-54 Kohaliku omavalitsuse otsuse edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 24.08.2023 Avalik
DM-116967-53 Arvamuse andmine Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa SAAM-031 muutmise parandatud taotlusele Sissetulev dokument 21.08.2023 Avalik
DM-116967-52 Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 22.06.2023 Avalik
DM-116967-51 Uuendatud Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 21.06.2023 Avalik
DM-116967-50 Uuendatud Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 21.06.2023 Avalik
DM-116967-49 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1019010 Sissetulev taotlus 31.05.2023 Avalik
DM-116967-48 Lisateabe küsimine Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlemisel Väljaminev väljaminev kiri 12.05.2023 Avalik
DM-116967-47 MA_vastus_Varkja II kruusakarjäär_28.04.2023 Sissetulev dokument 28.04.2023 Avalik
DM-116967-46 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018173 Sissetulev taotlus 24.04.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
24.04.2023 - 24.04.2028
DM-116967-45 Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 08.02.2023 Avalik
DM-116967-44 Verston OÜ seisukoha edastamine Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 07.02.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
07.02.2023 - 07.02.2098
DM-116967-43 Lisaandmete küsimine Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 07.02.2023 Avalik
DM-116967-42 Verston OÜ seisukoha edastamine Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 07.02.2023 Avalik
DM-116967-41 Seisukoht Saaremaa Vallavalitsuse korralduse ja eraisikute arvamuse suhtes Sissetulev dokument 31.01.2023 Avalik
DM-116967-40 Vastamistähtaja pikendamine 15.12.2022 esitatud kirjale seoses Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusega Väljaminev väljaminev kiri 13.01.2023 Avalik
DM-116967-39 Saaremaa Vallavalitsuse korralduse ja eraisikute seisukohtade edastamine ning arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 28.12.2022 Avalik
DM-116967-38 Arvamuse andmine Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele Sissetulev dokument 21.12.2022 Avalik
DM-116967-37 Üru ja Varkja külade elanike ühispöördumine Varkja karjääri laienemise teemal Sissetulev dokument 19.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
19.12.2022 - 19.12.2097
DM-116967-36 Verston OÜ seisukoha edastamine seoses Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise menetlusega Väljaminev väljaminev kiri 26.10.2022 Avalik
DM-116967-35 Vastus eraisikute seisukohtadele seoses Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusega Sissetulev dokument 26.10.2022 Avalik
DM-116967-34 Varkja II kruusakarjääri korrigeeritud keskkonnaloa muutmise taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 25.10.2022 Avalik
DM-116967-33 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1015213 Sissetulev taotlus 24.10.2022 Avalik
DM-116967-32 Vastuseks 26.09.2022 esitatud kirjale seoses Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise menetlusega Väljaminev väljaminev kiri 18.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
18.10.2022 - 18.10.2097
DM-116967-31 Vastuseks 26.09.2022 esitatud kirjale seoses Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise menetlusega Väljaminev väljaminev kiri 18.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
18.10.2022 - 18.10.2097
DM-116967-30 Vastamistähtaja pikendamine Sissetulev dokument 17.10.2022 Avalik
DM-116967-29 Seisukoht Saaremaa Vallavalitsuse korralduses välja toodud tingimuste osas Sissetulev dokument 12.10.2022 Avalik
DM-116967-28 Saaremaa Vallavalitsuse 27.09.2022 korralduse edastamine tutvumiseks ja arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 30.09.2022 Avalik
DM-116967-27 Arvamuse andmine Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa SAAM-031 muutmise taotlusele Sissetulev dokument 30.09.2022 Avalik
DM-116967-26 Eraisikute seisukohtade edastamine Väljaminev väljaminev kiri 29.09.2022 Avalik
DM-116967-25 KOTKAS menetlusest nr. M-116967 (Varkja II kruusakarjäär) Sissetulev dokument 27.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
27.09.2022 - 27.09.2097
DM-116967-24 Arvamus Varkja II kruusakarjääri taotluse kohta Sissetulev dokument 27.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
27.09.2022 - 27.09.2097
DM-116967-23 Vastuseks 07.09.2022 ja 18.09.2022 esitatud kirjadele seoses Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise menetlusega Väljaminev väljaminev kiri 27.09.2022 Avalik
DM-116967-22 Vastuseks 01.09.2022 kirjale seoses Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise menetlusega Väljaminev väljaminev kiri 26.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
26.09.2022 - 26.09.2097
DM-116967-21 Vastuseks 29.08.2022 kirjale seoses Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise menetlusega Väljaminev väljaminev kiri 26.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
26.09.2022 - 26.09.2097
DM-116967-20 Menetlusest nr M-116967 Sissetulev dokument 19.09.2022 Avalik
DM-116967-19 Eraisikute seisukohtade edastamine Väljaminev väljaminev kiri 14.09.2022 Avalik
DM-116967-18 Menetlusest nr M-116967 Sissetulev dokument 08.09.2022 Avalik
DM-116967-17 Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest Sissetulev dokument 01.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.09.2022 - 01.09.2097
DM-116967-16 Menetlusest M-116967 Sissetulev dokument 30.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
30.08.2022 - 30.08.2097
DM-116967-15 Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 17.08.2022 Avalik
DM-116967-14 Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 17.08.2022 Avalik
DM-116967-13 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1013569 Sissetulev taotlus 20.06.2022 Avalik
DM-116967-12 Lisaandmete küsimine Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 24.05.2022 Avalik
DM-116967-11 MA_vastusk_Varkja_II_kruusakarjäär_12.05.2022 Sissetulev dokument 12.05.2022 Avalik
DM-116967-10 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1010145 Sissetulev taotlus 09.05.2022 Avalik
DM-116967-9 Lisaandmete esitamine Varkja II kruusakarjääri mäeeraldisele Sissetulev dokument 05.05.2022 Avalik
DM-116967-8 Seisukoha andmine Varkja II kruusakarjääri mäeeraldise piires oleva jääkvaru koguse korrigeerimise kohta Väljaminev väljaminev kiri 14.04.2022 Avalik
DM-116967-7 Seisukoha küsimine Varkja II kruusakarjääri markšeideridokumentatsiooni kohta Sissetulev dokument 14.04.2022 Avalik
DM-116967-6 Meeldetuletus lisaandmete esitamiseks Väljaminev väljaminev kiri 31.03.2022 Avalik
DM-116967-5 Lisateabe esitamise tähtaja pikendamine Varkja II kruusakarjääri muutmise taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 05.11.2021 Avalik
DM-116967-4 Varkja II kruusakarjääri keskonnaloa muutmise taotluse korrigeerimine Sissetulev dokument 05.11.2021 Avalik
DM-116967-3 Lisateabe küsimine Varkja II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 04.10.2021 Avalik
DM-116967-2 MA_vastus_Varkja_II_kruusakarjäär_08.09.2021 Sissetulev dokument 08.09.2021 Avalik
DM-116967-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1008879 Sissetulev taotlus 03.09.2021 Avalik