Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115475

Tagasi nimekirja
Menetlus M-115475
Farmi Piimatööstus AS
Farmi Piimatööstus AS - Annikvere juustutööstus
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Hans Henri Karu
15.04.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll
Farmi Piimatööstus AS Taotleja / Loa omanik
Haljala Vallavalitsus Kolmas isik
Silvia Kond Kolmas isik
Alli Saar Kolmas isik
Andres Kalman Kolmas isik
Aime Kalman Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Kaupo Uukivi Kolmas isik
Jouni Petri Järvinen Kolmas isik
Mihkel Mosel Kolmas isik
Garry Männiste Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1007560 Aivo Karafin 15.04.2021 14:58
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-115475-6 Keskkonnaloa nr KL-513186 andmise korraldus Väljaminev korraldus 13.08.2021 Avalik
DM-115475-5 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 14.07.2021 Avalik
DM-115475-4 Piirinaabrite teavitamine keskkonnaloa esmataotluse menetlusse võtmisest Väljaminev väljaminev kiri 28.05.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
28.05.2021 - 28.05.2096
DM-115475-3 Keskkonnaloa esmataotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 25.05.2021 Avalik
DM-115475-2 Keskkonnaloa esmataotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 25.05.2021 Avalik
DM-115475-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1007560 Sissetulev taotlus 15.04.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
15.04.2021 - 15.04.2026