Taotlused ja menetlused » Menetlus M-100485

Tagasi nimekirja
Menetlus M-100485
Frank Kutter Farmid OÜ
Frank Kutter Farmid OÜ - Kehtna-Nurme seafarm
Kompleksloa muutmine
Lõpetatud
Elar Vulla
31.12.2017
Menetlusosalised
Nimi Roll
Frank Kutter Farmid OÜ Taotleja / Loa omanik
Kehtna Vallavalitsus Kolmas isik
Keskkonnainspektsioon Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KKL/1000198 Lauri Jõesaar 31.12.2017 16:26
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-100485-11 Teade kompleksloa muutmise kohta Väljaminev väljaminev kiri 25.06.2018 Avalik
DM-100485-10 Kompleksloa nr L.LLK.RA-164416 muutmine Väljaminev korraldus 22.06.2018 Avalik
DM-100485-9 Frank Kutter Farmid OÜ kompleksloa nr L.KKL.RA-164416 eelnõu kohta seisukoha andmine Sissetulev dokument 01.06.2018 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 2
01.06.2018 - 01.06.2023
DM-100485-8 Kehtna-Nurme seafarmi muudetud kompleksloa eelnõude edastamine Väljaminev väljaminev kiri 31.05.2018 Avalik
DM-100485-7 Kehtna-Nurme seafarmi kompleksloa eelnõude edastamine Väljaminev väljaminev kiri 30.05.2018 Avalik
DM-100485-6 Kompleksloa korraline nõuete läbivaatamine Väljaminev korraldus 12.04.2018 Avalik
DM-100485-5 Korrapärase keskkonnaalase kontrolli tulemuste edastamine Sissetulev dokument 04.04.2018 Avalik
DM-100485-4 Arvamuse esitamine Sissetulev dokument 14.02.2018 Avalik
DM-100485-3 Teade Frank Kutter Farmid OÜ kompleksloa taotluse menetlusse võtu kohta Väljaminev väljaminev kiri 10.01.2018 Avalik
DM-100485-2 Kompleksloa muutmise algatamine Väljaminev väljaminev kiri 09.01.2018 Avalik
DM-100485-1 Kompleksloa muutmistaotlus T/KKL-1000198 Sissetulev taotlus 31.12.2017 Avalik