Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122417
Menetlus M-122417
Kiviõli Soojus AS
Kiviõli Soojus AS - Kiviõli Aasa tn 19 katlamaja
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Age Kaljuorg
16.12.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Kiviõli Soojus AS Taotleja / Loa omanik
Lüganuse Vallavalitsus Kolmas isik
Hendrikson Ko OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1013961-2 Vladimir Tšikul 06.01.2023 08:40
T-KL/1013961 Vladimir Tšikul 16.12.2022 14:20
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-122417-9 Aktsiaselts Kiviõli Soojus keskkonnaloa nr L.ÕV/320776 muutmise korraldus Väljaminev korraldus 26.01.2023 Avalik
DM-122417-8 Arvamuse avaldamine Kiviõli Soojus AS keskkonnaloa L.ÕV/320776 muutmise taotluse ja loa nr L.ÕV/320776 muutmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 26.01.2023 Avalik
DM-122417-7 Aktsiaselts Kiviõli Soojus keskkonnaloa nr L.ÕV/320776 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja loa nr L.ÕV/320776 muutmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 10.01.2023 Avalik
DM-122417-6 Aktsiaselts Kiviõli Soojus keskkonnaloa nr L.ÕV/320776 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 10.01.2023 Avalik
DM-122417-5 Aktsiaselts Kiviõli Soojus keskkonnaloa nr L.ÕV/320776 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 06.01.2023 Avalik
DM-122417-4 Vastuskiri Sissetulev dokument 06.01.2023 Avalik
DM-122417-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1016147 Sissetulev taotlus 06.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
06.01.2023 - 06.01.2028
DM-122417-2 Aktsiaselts Kiviõli Soojus keskkonnaloa nr L.ÕV/320776 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 21.12.2022 Avalik
DM-122417-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1013961 Sissetulev taotlus 16.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
16.12.2022 - 16.12.2027