Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-117617
Menetlus M-117617
Roger Puit AS
aktsiaselts Roger Puit - Õnniste II liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Anu Sihv
27.10.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Roger Puit AS Taotleja / Loa omanik
Põhja-Sakala Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Transpordiamet Kolmas isik
Ülle Ilardo Kolmas isik
Jürgen Annuk Kolmas isik
Toomas Salumäe Kolmas isik
Kalmer Valk Kolmas isik
Kristina Valk Kolmas isik
Tõnu Tammemäe Kolmas isik
Aare Teder Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1009967-2 Taavi Kookmaa 04.11.2021 10:49
T-KL/1009967 Taavi Kookmaa 27.10.2021 15:17
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-117617-25 Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa andmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 23.05.2022 Avalik
DM-117617-24 Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-515739 andmine Väljaminev korraldus 20.05.2022 Avalik
DM-117617-23 Vastuväide Õnniste II keskkonnaloa eelnõule Sissetulev dokument 11.05.2022 Avalik
DM-117617-22 Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse ja loa eelnõule arvamuse andmise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 09.05.2022 Avalik
DM-117617-21 Vastamistähtaja pikendamine (Õnniste II) Sissetulev dokument 06.05.2022 Avalik
DM-117617-20 Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa andmise korralduse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 21.04.2022 Avalik
DM-117617-19 Õnniste maardla Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 31.03.2022 Avalik
DM-117617-18 Seisukoha andmine Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõu kohta Sissetulev dokument 28.03.2022 Avalik
DM-117617-17 Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule arvamuse andmise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 11.02.2022 Avalik
DM-117617-16 Tähtaja pikendamise taotlus (Õnniste II liivakarjäär) Sissetulev dokument 09.02.2022 Avalik
DM-117617-15 Arvamuse küsimine Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõu kohta Väljaminev väljaminev kiri 03.02.2022 Avalik
DM-117617-14 Teavitus Õnniste II liivakarjääri kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetluses Sissetulev dokument 03.02.2022 Avalik
DM-117617-13 Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 01.02.2022 Avalik
DM-117617-12 Põhja-Sakala Vallavalitsuse otsuse edastamine Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 24.01.2022 Avalik
DM-117617-11 Arvamuse andmine Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 21.01.2022 Avalik
DM-117617-10 Õnniste II liivakarjäärist materjali väljavedu Sissetulev dokument 04.01.2022 Avalik
DM-117617-9 Transpordiameti seisukoha edastamine arvamuse esitamiseks Väljaminev väljaminev kiri 02.12.2021 Avalik
DM-117617-8 Arvamus Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 30.11.2021 Avalik
DM-117617-7 Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 23.11.2021 Avalik
DM-117617-6 Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 23.11.2021 Avalik
DM-117617-5 Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 23.11.2021 Avalik
DM-117617-4 MA_vastus_Õnniste_II_liivakarjäär_10.11.2021 Sissetulev dokument 10.11.2021 Avalik
DM-117617-3 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1010081 Sissetulev taotlus 04.11.2021 Avalik
DM-117617-2 MA_vastus_Õnniste_II_liivakarjäär_29.10.2021 Sissetulev dokument 29.10.2021 Avalik
DM-117617-1 Keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1009967 Sissetulev taotlus 27.10.2021 Avalik