Fail ei ole avalik ning Teil puudub õigus selle vaatamiseks

Taotlused ja menetlused » Menetlus M-111192

Tagasi nimekirja
Menetlus M-111192
TLlõiked OÜ
TLlõiked OÜ - Tuttmetsa kinnistu
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Terje Raadom
18.08.2020
Menetlusosalised
Nimi Roll
TLlõiked OÜ Taotleja / Loa omanik
Pärnu Linnavalitsus Kolmas isik
PÄRNU VESI AS Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1003858-5 Monika Meerents 24.08.2022 14:16
T-KL/1003858-4 Monika Meerents 05.08.2022 11:02
T-KL/1003858-3 Monika Meerents 15.05.2022 23:57
T-KL/1003858-2 Monika Meerents 21.12.2020 23:59
T-KL/1003858 Monika Meerents 18.08.2020 00:52
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-111192-24 osaühing TLlõiked keskkonnaloa nr KL-516592 andmine Väljaminev korraldus 08.09.2022 Avalik
DM-111192-23 Arvamus Osaühing TLlõiked keskkonnaloa nr KL-516592 otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 07.09.2022 Avalik
DM-111192-22 osaühing TLlõiked keskkonnaloa nr KL-516592 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 25.08.2022 Avalik
DM-111192-21 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1014381 Sissetulev taotlus 24.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
24.08.2022 - 24.08.2027
DM-111192-20 Garantiikiri Sissetulev dokument 22.08.2022 Avalik
DM-111192-19 Finantstagatise arvutustabel Sissetulev dokument 17.08.2022 Avalik
DM-111192-18 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1014189 Sissetulev taotlus 05.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
05.08.2022 - 05.08.2027
DM-111192-17 Arvamus Pärnu Linnavalitsuse seisukoha osas Sissetulev dokument 28.07.2022 Avalik
DM-111192-16 Pärnu Linnavalitsuse esitatud arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 04.07.2022 Avalik
DM-111192-15 Arvamus Osaühing TLlõiked keskkonnaloa taotluse esitamise kohta Sissetulev dokument 29.06.2022 Avalik
DM-111192-14 osaühing TLlõiked keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 27.05.2022 Avalik
DM-111192-13 osaühing TLlõiked keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 27.05.2022 Avalik
DM-111192-12 Osaühing TLlõiked keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 27.05.2022 Avalik
DM-111192-11 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1012874 Sissetulev taotlus 15.05.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
15.05.2022 - 15.05.2027
DM-111192-10 Taotlus Sissetulev dokument 14.04.2022 Avalik
DM-111192-9 Keskkonnaloa taotluse läbi vaatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 28.01.2022 Avalik
DM-111192-8 Andmete esitamise meeldetuletus Väljaminev väljaminev kiri 20.01.2022 Avalik
DM-111192-7 Tootmisohje Väljaminev väljaminev kiri 15.10.2021 Avalik
DM-111192-6 Täiendav teave keskkonnaloa muutmise taotluse juurde Sissetulev dokument 23.12.2020 Avalik
DM-111192-5 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1006071 Sissetulev taotlus 21.12.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
21.12.2020 - 21.12.2025
DM-111192-4 Taotlus menetlustähtaja pikendamiseks Sissetulev dokument 16.12.2020 Avalik
DM-111192-3 Taotlus menetlustähtaja pikendamiseks Sissetulev dokument 01.12.2020 Avalik
DM-111192-2 Täiendavate andmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 02.11.2020 Avalik
DM-111192-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1003858 Sissetulev taotlus 18.08.2020 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
18.08.2020 - 18.08.2025