Fail ei ole avalik ning Teil puudub õigus selle vaatamiseks

Taotlused ja menetlused » Menetlus M-117977

Tagasi nimekirja
Menetlus M-117977
Lipland OÜ
Lipland OÜ - Lipland OÜ
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Tea Pärnik
25.11.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll
Lipland OÜ Taotleja / Loa omanik
Tartu Linnavalitsus Kooskõlastaja
MARILIN KROON Kooskõlastaja
PRIIT KROON Kooskõlastaja
Andrus Mutli Kooskõlastaja
RAIVO RÕÕM Kooskõlastaja
KERSTI UNT Kooskõlastaja
MARJA UNT Kooskõlastaja
SILVI-LUULE VARI Kooskõlastaja
ARGO RITSING Kooskõlastaja
Indrek Sell Kooskõlastaja
LIIS SELL Kooskõlastaja
JAAN-KRISTJAN UNT Kooskõlastaja
KAJA MURUMETS Kooskõlastaja
Lauri Liimets Kooskõlastaja
KÄTLIN LIIMETS Kooskõlastaja
URMO LEHTVEER Kooskõlastaja
MARIT VALK Kooskõlastaja
Mehis Rohtla Kooskõlastaja
NILS NIITRA Kooskõlastaja
TRIIN PLOOM-NIITRA Kooskõlastaja
Martin Allas Kooskõlastaja
Søren Qwist Levring Kooskõlastaja
MARILIIS MIELER-TALLO Kooskõlastaja
RASMUS MÄGI Kooskõlastaja
HENRY TIMUSK Kooskõlastaja
PEETER UNT Kooskõlastaja
Kirke Keert Kooskõlastaja
Supilinna Selts Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1010469-5 Valentina Mikko 03.05.2023 12:34
T-KL/1010469-4 Kirke Keert 03.05.2023 09:20
T-KL/1010469-3 Kirke Keert 10.11.2022 18:47
T-KL/1010469-2 Kirke Keert 16.03.2022 22:41
T-KL/1010469 Valentina Mikko 25.11.2021 11:56
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-117977-50 Lipland OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331347 muutmine Väljaminev korraldus 13.06.2023 Avalik
DM-117977-48 Lipland OÜ keskkonnaloa muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatama jätmise (täiendatud) otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Lipland OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331347 muutmise taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 29.05.2023 Avalik
DM-117977-47 Lipland OÜ keskkonnakaitseloa taotlusest Sissetulev dokument 11.05.2023 Avalik
DM-117977-46 Lipland OÜ keskkonnakaitseloa taotlusest Sissetulev dokument 11.05.2023 Avalik
DM-117977-45 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1018474 Sissetulev taotlus 03.05.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
03.05.2023 - 03.05.2028
DM-117977-44 Teavitus Lipland OÜ keskkonnakaitseloa taotluse esitamisest Väljaminev väljaminev kiri 03.05.2023 Avalik
DM-117977-43 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1018415 Sissetulev taotlus 03.05.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
03.05.2023 - 03.05.2028
DM-117977-42 Lipland OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/33134 taotluse menetlemise tähtaja pikendamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 28.04.2023 Avalik
DM-117977-41 Tähtaja pikendamise taotlus Sissetulev taotlus 19.04.2023 Avalik
DM-117977-40 Lipland OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/33134 taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 04.04.2023 Avalik
DM-117977-39 Vastamistähtaja pikendamise avaldus Sissetulev taotlus 03.04.2023 Avalik
DM-117977-38 Ettevõtte seisukoht Sissetulev taotlus 23.03.2023 Avalik
DM-117977-37 Lipland OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/33134 taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 22.03.2023 Avalik
DM-117977-35 Kodaniku tähelepanek Sissetulev dokument 21.03.2023 Avalik
DM-117977-34 Tähtaja pikendamise taotlus Sissetulev taotlus 21.03.2023 Avalik
DM-117977-33 Vastuskiri kodaniku pöördumisele Väljaminev väljaminev kiri 16.02.2023 Avalik
DM-117977-32 Ettevõtte seletuskiri territooriumil teostatava tegevuse kohta Sissetulev dokument 13.02.2023 Avalik
DM-117977-31 Lipland OÜ keskkonnaloa taotlusele lisaandmete küsimine. Keskkonnataotluse menetlemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 07.02.2023 Avalik
DM-117977-30 Kodaniku märgukiri Sissetulev taotlus 24.01.2023 Avalik
DM-117977-29 Arvamus Lipland OÜ keskkonnaloa muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatama jätmise otsuse eelnõudele Sissetulev dokument 21.12.2022 Avalik
DM-117977-28 Taotlejale arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 15.12.2022 Avalik
DM-117977-27 Lipland OÜ keskkonnaloa muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatama jätmise otsuse eelnõude kohta seisukoha andmise tähtaja pikenduse taotlus Sissetulev dokument 09.12.2022 Avalik
DM-117977-26 Vastamistähtaja pikendamine (Lipland OÜ) Sissetulev dokument 09.12.2022 Avalik
DM-117977-25 Arvamuse andmine keskkonnakaitseloa eelnõule Sissetulev dokument 08.12.2022 Avalik
DM-117977-24 Arvamus OÜ Lipland keskkonnaloa pikendamisele Sissetulev dokument 29.11.2022 Avalik
DM-117977-23 Lipland OÜ keskkonnaloa muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatama jätmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 28.11.2022 Avalik
DM-117977-22 Ettevõtte vastus kodaniku kirjale Sissetulev dokument 11.11.2022 Avalik
DM-117977-21 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1015554 Sissetulev taotlus 10.11.2022 Avalik
DM-117977-20 Kodaniku kiri 01112022 Sissetulev dokument 09.11.2022 Avalik
DM-117977-19 Lipland OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 24.10.2022 Avalik
DM-117977-18 Lipland OÜ jäätmeloa taotluse avaliku koosoleku protokoll 19102022 Väljaminev protokoll 24.10.2022 Avalik
DM-117977-17 Lipland OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331347 muutmise menetlusest Väljaminev väljaminev kiri 05.07.2022 Avalik
DM-117977-16 Majandusanalüüs Sissetulev dokument 05.07.2022 Avalik
DM-117977-15 Lisateabe küsimise tähtaja pikendamine Sissetulev taotlus 03.05.2022 Avalik
DM-117977-14 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1011949 Sissetulev taotlus 16.03.2022 Avalik
DM-117977-13 Koosoleku protokoll Väljaminev protokoll 21.02.2022 Avalik
DM-117977-12 Koosoleku kutse Väljaminev väljaminev kiri 09.02.2022 Avalik
DM-117977-11 Piirinaabri arvamusele vastamine Sissetulev taotlus 04.02.2022 Avalik
DM-117977-10 Tartu Linnavalitsuse arvamus Lipland OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Sissetulev dokument 03.02.2022 Avalik
DM-117977-9 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1011253 Sissetulev taotlus 28.01.2022 Avalik
DM-117977-8 Seisukohtade edastamine. Lisateabe küsimine Sissetulev taotlus 26.01.2022 Avalik
DM-117977-7 Seisukohtade edastamine. Lisateabe küsimine Sissetulev taotlus 26.01.2022 Avalik
DM-117977-6 Avaldus seoses Lipland OÜ sooviga laiendada tootmist Sissetulev dokument 17.01.2022 Avalik
DM-117977-5 Piirinaabri arvamus Sissetulev taotlus 12.01.2022 Avalik
DM-117977-4 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teada (Lipland) Väljaminev väljaminev kiri 04.01.2022 Avalik
DM-117977-3 Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine (Lipland) Väljaminev väljaminev kiri 21.12.2021 Avalik
DM-117977-2 Keskkonnaloa muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks (Lipland) Väljaminev väljaminev kiri 21.12.2021 Avalik
DM-117977-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1010469 Sissetulev taotlus 25.11.2021 Avalik