Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/332261

14.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Põlva maakond, Kanepi vald, Ihamaru küla, Krootuse küla
Esitada väljalaskme Krootuse PO107 kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.
14.03.2024 12:22

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood PO107
Väljalaskme nimetus Krootuse
Veekogu kood VEE1047802
Veekogu nimi Saare kraav
Veekogumi kood 1047600_1
Veekogumi nimetus Hilba
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
21.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6440860, Y: 668052
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Olev Elmik
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 15 mg/l
HEL Heljum 35 17 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 26 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.50 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   1.90 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   17 mg/l