Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/329922

15.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Misso alevik, Rõuge vald, Võru maakond
Esitada Misso puhasti väljavool VO036 kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.
15.03.2024 12:49

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood VO036
Väljalaskme nimetus Misso
Veekogu kood VEE1160102
Veekogu nimi Lumbikraav
Veekogumi kood 1159700_1
Veekogumi nimetus Pedetsi
Analüüsi number TA24000982
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
06.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6387930, Y: 693563
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Jüri Kukk 2364/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 35 mg/l
HEL Heljum 35 15 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 76 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.20 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.17 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 4.30 mg/l