Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/327778

17.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Põlvamaa, Räpina vald, Leevaku küla, Linte küla, Ruusa küla
Esitada Leevaku, Linte ja Ruusa reoveepuhastite kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.
27.03.2024 13:25

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood PO133
Väljalaskme nimetus Leevaku
Veekogu kood VEE1003000
Veekogu nimi Võhandu jõgi
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
19.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6443871, Y: 697393
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 1784/20
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 3.10 mg/l
HEL Heljum 35 4.20 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 17 mg/l
O2 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)   9.86 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.92 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   0.23 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   3 mg/l
ELjuh Elektrijuhtivus   111 µS/cm
TEMP Veetemperatuur (proovivõtul)   1.40 °C
 
 
Jrk nr 2.
Väljalaskme kood PO131
Väljalaskme nimetus Linte
Veekogu kood VEE1007503
Veekogu nimi Krimmi kraav
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
19.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6450683, Y: 702966
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 1784/20
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 3.30 mg/l
HEL Heljum 35 3.60 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 15 mg/l
O2 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)   8.29 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 6.87 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   0.21 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   2 mg/l
ELjuh Elektrijuhtivus   410 µS/cm
TEMP Veetemperatuur (proovivõtul)   3.80 °C
 
 
Jrk nr 3.
Väljalaskme kood PO136
Väljalaskme nimetus Ruusa
Veekogu kood VEE1003000
Veekogu nimi Võhandu jõgi
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
19.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6438899, Y: 694597
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 1784/20
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 7.90 mg/l
HEL Heljum 35 25 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 47 mg/l
O2 Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)   9.54 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 6.84 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   0.43 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   14 mg/l
ELjuh Elektrijuhtivus   620 µS/cm
TEMP Veetemperatuur (proovivõtul)   3.10 °C