Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/332507

15.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Kurtna küla, Kuremäe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Esitada väljalaskmete IV038 ja IV039 kohta seiretulemused vastavalt keskkonnaloa tabelis V5 ja V17 määratud tingimustele.
22.03.2024 15:11

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood IV038
Väljalaskme nimetus Kurtna
Veekogu kood VEE1067701
Veekogu nimi Ahu oja
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number VI24001066
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
13.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6575809, Y: 700509
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Hillar Saaler atest nr. 2280/23: Logunova Ksenia atest nr 2354/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur 2
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 6.70 mg/l
HEL Heljum 35 10 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 57 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.30 pH
SO4 Sulfaat (SO42-)   170 mg/l
Pyld Üldfosfor (Püld)   1.30 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   28 mg/l
 
 
Jrk nr 2.
Väljalaskme kood IV039
Väljalaskme nimetus Kuremäe
Veekogu kood VEE1064000
Veekogu nimi Soompää kraav
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number VI24000538
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
14.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6566780, Y: 702266
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Saaler Hillar atest nr 2280/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur 5
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 3 mg/l
HEL Heljum 35 5.10 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 30 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.10 pH
SO4 Sulfaat (SO42-)   74 mg/l
Pyld Üldfosfor (Püld)   0.16 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   42 mg/l