Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/328942

17.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Jõgevamaa, Põltsamaa vald: Adavere, Kamari alevik ja Lustivere, Esku küla; Pajusi vald: Pisisaare, Vägari ja Kalana küla.
Esitada Kamari, Esku, Lustivere ja Adavere reoveepuhastite väljalaskude kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.
22.03.2024 16:06

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood JO023
Väljalaskme nimetus Kamari
Veekogu kood VEE1035208
Veekogu nimi Soti kraav
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number TA24001059
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
11.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6497163, Y: 615675
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 2308/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 5.60 mg/l
HEL Heljum 35 8.50 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 26 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.60 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   0.83 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   7.20 mg/l
 
 
Jrk nr 2.
Väljalaskme kood JO022
Väljalaskme nimetus Esku
Veekogu kood VEE1034701
Veekogu nimi Sileda kraav
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number TA24000237
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
19.01.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6501211, Y: 609570
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 2308/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 6.20 mg/l
HEL Heljum 35 4.30 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 43 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.40 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.50 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 17 mg/l
 
 
Jrk nr 3.
Väljalaskme kood JO025
Väljalaskme nimetus Lustivere
Veekogu kood VEE1029200
Veekogu nimi Umbusi jõgi
Veekogumi kood 1029200_2
Veekogumi nimetus Umbusi Jõgeva-Põltsamaa maantee sillast suudmeni
Analüüsi number TA24000562
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
13.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6503939, Y: 621606
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 2308/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 3 mg/l
HEL Heljum 35 9.20 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 15 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.10 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 23 mg/l
 
 
Jrk nr 4.
Väljalaskme kood JO020
Väljalaskme nimetus Adavere
Veekogu kood VEE1030025
Veekogu nimi Pihlakamäe kraav
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number TA24000563
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
13.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6508733, Y: 610505
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 2308/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 5.30 mg/l
HEL Heljum 35 14 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 16 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.50 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.20 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 29 mg/l